NYHETERGJENOPPRETTER VERDIGHET OG SELVRESPEKT

TWTH SLUTTER SEG TIL MAD DADS FOR EN BEDRE BY

Frivillige fra Veien til lykke og MAD DADS slår seg sammen for å rense opp i Minneapolis’ nabolag som en kriminalitetsforebyggingsaktivitet.

TWTH Minneapolis og MAD DADS arbeider sammen for å redusere kriminaliteten i byen.

Undersøkelser viser at det å rense opp nabolag kan redusere kriminalitet og vold, og det er nøyaktig aktivitetsområdet til både MAD DADS og frivillige fra Veien til lykke. De to gruppene slo seg sammen i en opprydning av det ustabile nabolaget i nærheten av Emerson Avenue North og 31st Street i Minneapolis.

MAD DADS er en koalisjon av afroamerikanske menn og foreldre som er leie av gjengvold og ulovlige stoffer. V.J. Smith etablerte Minneapolis-avdelingen av MAD DADS for å hjelpe lokale unge med å endre kursen på deres liv. Smith var så effektiv at han nå er MAD DADS’ nasjonale president og ansvarlig leder, og han organiserte opprydningen.

Biler tutet deres godkjennelse mens frivillige samlet søppel – med en enorm mengde knust glass – og halte det vekk. Det var langt fra å være en slitsom ettermiddag, det var moro.

I byer rundt om i verden utfører frivillige fra Veien til lykke-avdelinger opprydninger for å forbedre sine lokalsamfunn, som eksemplifiserer forskrift 12, «Vern om og forbedre omgivelsene dine». Den lyder: «Det er mange ting man kan gjøre for å hjelpe til med å ta vare på planeten. De begynner med ideen om at man burde gjøre det. De fortsetter ved å foreslå for andre at de burde gjøre det.

Mennesket har nådd et punkt hvor det er i stand til å ødelegge planeten. Det må bringes videre opp til et nivå hvor det har evnen til og handler for å redde den.

Når alt kommer til alt, er den det vi står på.»VI VIL GJERNE høre FRA DEG

Her er hva noen som besøker TheWayToHappiness.org for å bestille materialer til å hjelpe seg selv og andre har å si:

YRKESTRENER, GHANA

«Materialene har vært til stor hjelp, ikke bare for meg, men for folk rundt meg og folk jeg underviser og utdanner dag etter dag. Mange takk.»

LÆRER, SØR-AFRIKA

«Dette er nøyaktig hva jeg trenger, materialer til å bygge elevers karakter. Jeg arbeider med elever fra fattige kår med spesielle behov som forlater skolen vår for å gå ut og arbeide. Følgelig er vi nødt til å bygge karakter og god moralsk oppførsel.»

INNSATT, TEXAS, USA

«Denne boken sier: ’Jeg bryr meg’, og det er noe som er sjeldent i dagens verden. Takk for at dere bryr dere om dem av oss som har rotet til våre liv.»

PEDAGOG, KRIMINALOMSORGEN, TEXAS, USA

«Hver dag på slutten av klassetimen bruker vi videoen og de skriftlige materialene for å avslutte med en optimistisk tone før de innsatte går tilbake til cellene sine. Overtrederne er begeistret over å avslutte dagen på denne måten. Mange tar dagens leksjon med seg til soverommet deres for å dele det med andre overtredere. Takk for deres materiale og for å bry dere om mine innsatte. Gud velsigne dere.»

LÆRER, COLOMBIA

«Programmet hjelper en masse. Det finnes grunnleggende prinsipper som de nye generasjonene glemmer, og dette kurset hjelper med å minne dem om deres betydning. Elevene var svært takknemlige, og jeg kan se forandringene i dem.»

LÆRER, AUSTRALIA

«Elevene mine er i alderen 12 til 15 år og de reagerer bra på kapitlene i Veien til lykke ved å begynne å tenke over sine egne liv. Jeg har også funnet verdien i denne ressursen og har begynt å justere min omgang med andre mennesker og verden omkring meg.»FAKTA

HVA SOM KAN UTRETTES PÅ ETT ÅR
Her er en gjennomgang av hvordan Veien til lykke nådde menneskeheten i året som gikk:

285

SKREDDERSYDDE OMSLAG

ble skapt av enkeltpersoner og bedrifter i år

5665

SKOLER

ble nådd med undervisnings-materialer for Veien til lykke

135 960

ELEVER

mottok TWTH-seminarer og lærte verktøy til å lede et bedre liv basert på sunn fornuft

111

LAND

mottok Veien til lykke-materialer i år

28,9

MILLIONER

mennesker ble nådd med Veien til lykke-boken på film og informasjonsannonsene på TVGJENOPPRETT GJENSIDIG RESPEKT

Veien til lykke-stiftelsen internasjonalt arbeider for å snu samfunnets moralske forfall ved å gjenopprette tillit og ærlighet gjennom å få så mange som mulig til å lese og bruke de 21 forskriftene. Bidrag støtter trykking og distribusjon av Veien til lykke-hefter og undervisningsmaterialer.