2.3 LES KAPITTELET

Forskrift 2, Vær måteholden

2. VÆR MÅTEHOLDEN.1

1

2-1. Ikke ta skadelige stoff og medikamenter.

Folk som tar stoff og medikamenter, ser ikke alltid den virkelige verdenen foran seg. De er ikke virkelig til stede. På en motorvei, ved tilfeldig omgang eller i et hjem kan de være svært farlige for deg. Folk tror feilaktig at de «føler seg bedre» eller «fungerer bedre» eller «bare er lykkelige» når de tar stoff. Dette er bare en ny vrangforestilling. Før eller senere vil stoffet ødelegge dem fysisk. Forsøk å hindre folk i å ta stoff og medikamenter. Når de gjør det, oppmuntre dem til å søke hjelp til å slutte med det.

2-2. Ikke drikk alkohol i overmål.

Folk som drikker alkohol, er ikke årvåkne. Den svekker deres evne til å reagere, selv om det for dem virker som om de er mer årvåkne på grunn av den. Alkohol har en viss medisinsk verdi. Den kan bli grovt overvurdert. Ikke la noen som har drukket, kjøre deg i en bil eller fly deg i et fly. Drikking kan ta liv på mer enn én måte. Litt brennevin rekker langt; ikke la for mye av det ende opp i ulykkelighet eller død. Avhold2 folk fra overdreven drikking.

Ved å overholde punktene ovenfor
blir man mer fysisk i stand
til å nyte livet.

  1. 1. måteholden: det å ikke gå til ytterligheter; ikke overdrive ting; kontrollere begjæret sitt.
  2. 2. avhold: å forandre eller motvirke.