9.3 LES KAPITTELET

Forskrift 9, Ikke gjør noe ulovlig

9. IKKE GJØR NOE ULOVLIG.

«Ulovlige handlinger» er de som er forbudt ved offisielle regler eller lover. De har kommet fra herskere, lovgivende forsamlinger og dommere. De er vanligvis nedskrevet i lovsamlinger. I et velordnet samfunn blir disse publisert og gjort alminnelig kjent. I et uklart samfunn – som ofte er plaget av kriminalitet – må man rådføre seg med en advokat eller få spesiell opplæring for å kjenne dem alle: Et slikt samfunn vil fortelle en at «uvitenhet ikke er noen unnskyldning for å bryte loven».

Likevel har ethvert medlem av samfunnet, både gamle og unge, et ansvar for å vite hva dette samfunnet anser for å være en «ulovlig handling». Man kan spørre folk, og det finnes biblioteker hvor man kan slå det opp.

En «ulovlig handling» er ikke ulydighet mot en eller annen tilfeldig ordre som «gå til sengs». Det er en handling som kan føre til straff fra domstolene og staten hvis den gjøres – man kan bli uthengt1 av statens propagandamaskineri,2 bøtelegges og til og med settes i fengsel.

Når man gjør noe ulovlig, smått eller stort, utsetter man seg for angrep fra staten. Det spiller ingen rolle om man blir tatt eller ikke. Når man begår en ulovlig handling, har man svekket sine muligheter til å forsvare seg.

Nesten enhver ting man prøver å oppnå som er umaken verdt, kan ofte bli gjort på fullstendig lovlige måter.

Den «ulovlige» veien er en farlig og tidsspillende snarvei. Innbilte «fordeler» med å begå ulovlige handlinger ender vanligvis opp med ikke å være verdt det.

Staten og regjeringen har en tendens til å være en ganske tankeløs maskin. Den eksisterer og fungerer ut fra lover og lovsamlinger. Den er innrettet på å slå ned på ulovlighet gjennom sine kanaler. Som sådan kan den være en uforsonlig3 fiende, ubøyelig4 angående emnet «ulovlige handlinger». Hvorvidt noe er rett eller galt teller ikke når man står overfor loven og lovsamlingene. Bare loven teller.

Når du innser eller oppdager at de omkring deg begår «ulovlige handlinger», bør du gjøre hva du kan for å hindre det. Selv om du ikke engang deltar i det, kan du selv likevel lide på grunn av det. Firmaets regnskapsfører forfalsker bøkene: I ethvert oppstyr som måtte følge av dette, kan firmaet gå konkurs, og du kan miste jobben. Slike tilfeller kan påvirke ens egen overlevelse kraftig.

Som et medlem av en hvilken som helst gruppe som er underlagt lover, bør du oppmuntre til en klar og tydelig publisering av disse lovene slik at de kan bli kjent. Støtt enhver lovlig politisk bestrebelse for å redusere, klargjøre og kodifisere lovene som gjelder for denne gruppen. Hold fast ved prinsippet om at alle mennesker er like for loven, et prinsipp som i sin tid – under aristokratiets5 tyranniske6 tyranniske dager – var et av de største sosiale fremskrittene i menneskehetens historie og ikke bør tapes av syne.

Se til at barn og voksne blir informert om hva som er «lovlig» og hva som er «ulovlig», og gjør det kjent, om så bare ved så lite som å rynke brynene, at du ikke bifaller «ulovlige handlinger».

Selv når de som begår dem, «slipper unna med dem», blir de likevel svekket overfor statens makt.

Veien til lykke
innbefatter ikke frykten for
å bli avslørt.

  1. 1. uthengt: utsatt for latterliggjøring, offentlig forakt, hån eller nedrakking.
  2. 2. propagandamaskineri: noe som sprer ideer, informasjon eller rykter for å fremme sin egen sak og/eller for å skade en annens, ofte uten hensyn til sannheten; å spre propaganda vil si handlingen å plassere løgner i pressen eller i radio og på fjernsyn, slik at en person vil bli funnet skyldig når rettssaken hans kommer opp; handlingen på falske premisser å ødelegge en persons omdømme slik at ingen vil høre på ham. (En propagandist er en person eller en gruppe som utfører, lager eller praktiserer propaganda.)
  3. 3. uforsonlig: ikke mulig å stagge, berolige eller gjøre fornøyd; nådeløs; ustoppelig.
  4. 4. ubøyelig: hard; som ikke gir etter; urokkelig; som ikke vil briste; pågående; som avviser
    enhver annen mening; som ikke gir seg for noe.
  5. 5. aristokratiet: styre av noen få som har spesielle privilegier, rang eller posisjoner; regjering av en fåtallig styrende elite som er hevet over allmenne lover; en gruppe som gjennom fødsel eller posisjon er «overordnet alle andre», og som kan lage eller bruke lover mot andre, men som ikke betrakter seg selv som underlagt lovene.
  6. 6. tyranniske: som bruker grusomme, urettferdige og absolutte maktmidler; knusende; undertrykkende; strenge; harde.