0.1 ORDFORRÅD

Sjekk ordforrådet ditt

Ditt første skritt er å lese det innledende kapittelet av heftet Veien til lykke. Før du begynner, sjekk din forståelse av de følgende ordene: