18.4 SE FILMAVSNITTET

Forskrift 18, Respekter andres religiøse overbevisninger