10.1 SE VIDEOEN

Støtt en regjering som er utformet og arbeider for hele folket