19.1 SE VIDEOEN

Forsøk å ikke gjøre ting mot andre som du ikke ville like at de gjorde mot deg