VEIEN TIL LYKKE

Hva er Veien til lykke?

Det er den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, og siden dens utgivelse i 1981 har dens formål vært å være med til å stanse samfunnets moralske forfall og gjengi mennesket dets integritet og pålitelighet. Veien til lykke holder rekorden i Guinness Record som den mest oversatte ikke-religiøse boken i verden.

Den ble skrevet av L. Ron Hubbard og utfyller det moralske vakuumet i et samfunn som i stadig stigende grad er materialistisk orientert, med sine 21 grunnleggende prinsipper som vil øke livskvaliteten for hvem som helst.

 

Les om våre materialer til lærere og pedagoger

Ingen betviler at moralstandarden er har gått nedover i løpet av de seneste årtiene. En kraftig stigning i stoff- og alkoholmisbruk, som nå er alt for utbredt blant unge, har medført økt kriminalitet i skoler, byer og land. Statistikkene viser at utbredelsen av stoff og en kraftig stigning i vold går hånd i hånd.

 

Veien til lykke – Nyhetsbrev

The Way to Happiness Newsletter


BRINGER RO TIL BORGERE I TURBULENTE TIDER MED VEIEN TIL LYKKE

Folk fra mange forskjellige nasjonaliteter og etniske bakgrunner i Brussel i Belgia finne veien til fred og forståelse, takket være Veien til lykke Belgia-avdelingen.

 

Spesialutgaver av Veien til lykke

Her lærer pedagoger, forretningsledere, lovgivere og rangspersoner hvordan å implementere Veien til lykke til gagn for sine lokalsamfunn, forretningsforetak og nasjoner. Men for å fylle opp den stadig stigende etterspørselen er trykk etter behov-fasilitetene ...