6.2 ORDFORRÅD

Sjekk ordforrådet ditt

Det neste du vil gjøre er å lese et kapittel fra Veien til lykke. Før du gjør det, sjekk din forståelse av de følgende ordene: