12.7 LES AVSNITTET

Forskrift 12-3, Vern om og forbedre omgivelsene dine: Hjelp til med å ta vare på planeten

12-3. HJELP TIL MED Å TA VARE PÅ PLANETEN.

1

Ideen at man har en andel i denne planeten, og at man kan og bør hjelpe til med å ta vare på den, kan synes svært stor, og for noen fullstendig uvirkelig. Men i dag kan det som skjer på den andre siden av kloden, innvirke på det som skjer i ditt eget hjem, selv om det er så langt borte.

Nylige oppdagelser ved hjelp av romsonder til Venus har vist at vår egen verden kan brytes ned til et punkt hvor den ikke lenger kan gi grunnlag for liv. Og det kan muligens skje i vår egen levetid.

Hugg ned for mange skoger, forurens for mange elver og hav, ødelegg atmosfæren, og det er ute med oss. Overflatetemperaturen kan bli glovarm, regnet kan bli til svovelsyre. Alt levende kan komme til å dø.

Man kan spørre: «Selv om dette var sant, hva kan jeg gjøre med det?» Vel, selv om man bare rynket brynene når folk gjorde ting som ødela planeten, ville man gjøre noe med det. Selv om man bare var av den oppfatningen at det ikke var særlig bra å ødelegge planeten, og nevnte denne oppfatningen, ville man gjøre noe.

Å ta vare på planeten begynner i ens egen forhage. Det går videre til området hvor man ferdes på vei til skole eller arbeid. Det omfatter slike steder som der man drar på landtur eller er på ferie. Søppel som skitner til terrenget og vannforsyningen, det tørre krattet som er brannfarlig, dette er ting man ikke behøver å bidra til, og som man kan gjøre noe med i ellers ledige stunder. Å plante et tre kan virke beskjedent nok, men det er noe.

I noen land sitter ikke de eldre og arbeidsløse omkring mens de langsomt går til grunne: De brukes til å ta vare på hager, parker og skoger. De plukker søppel og tilfører verden litt skjønnhet. Det finnes ingen mangel på ressurser til å ta vare på planeten. De blir hovedsakelig ignorert. Man merker seg at Civilian Conservation Corps i USA, som ble dannet i 1930-årene for å utnytte energien til arbeidsløse offiserer og ungdommer, var et av de få, om ikke det eneste av prosjektene i denne nedgangsperioden som skapte langt større verdier for staten enn det som ble brukt. De nyplantet store skogsområder og gjorde andre verdifulle ting som tok vare på USAs del av planeten. Man merker seg at denne organisasjonen ikke eksisterer lenger. Man kan gjøre så lite som å si sin mening om at den slags prosjekter er verdifulle, og støtte opinionsledere og organisasjoner som driver med miljøvernarbeid.

Det er ingen mangel på teknologi. Men teknologi og bruken av den koster penger. Penger er tilgjengelige når en fornuftig økonomisk politikk blir fulgt, en politikk som ikke straffer alle og enhver. Det finnes slik politikk.

Det er mange ting man kan gjøre for å hjelpe til med å ta vare på planeten. De begynner med ideen om at man burde gjøre det. De fortsetter ved å foreslå for andre at de burde gjøre det.

Mennesket har nådd et punkt hvor det er i stand til å ødelegge planeten. Det må bringes videre opp til et nivå hvor det har evnen til og handler for å redde den.

Når alt kommer til alt, er den det vi står på.

Hvis andre ikke hjelper til med å verne om og forbedre
omgivelsene, kunne veien til lykke ikke ha noe fundament å hvile på i det hele tatt.

  1. 1. verne: forhindre skade på; beskytte.
  2. 2. moral: den mentale og emosjonelle holdningen som et individ eller en gruppe har; følelse av velvære; villighet til å sette i gang; en følelse av felles formål.
  3. 3. vandalisme: forsettlig og ondskapsfull ødeleggelse av offentlig eller privat eiendom, spesielt av noe som er vakkert eller kunstnerisk.