12.5 LES AVSNITTET

Forskrift 12-2, Vern om og forbedre omgivelsene dine: Ta vare på ditt eget område

12-2. TA VARE PÅ DITT EGET OMRÅDE.

Når mennesker skitner eller roter til i eiendelene sine og området sitt, kan det smitte over på ditt eget.

Når mennesker tilsynelatende ikke er i stand til å ta vare på sine egne ting og omgivelser, er det et symptom på deres følelse av ikke virkelig å høre til der, og på at de ikke virkelig eier sine egne ting. Da de var små, var det knyttet altfor mange restriksjoner og advarsler til de tingene de «fikk». Eller de ble tatt fra dem av brødre, søstre eller foreldre. Og de følte seg muligens ikke velkomne.

Eiendelene, rommene, arbeidsplassene og kjøretøyene til slike mennesker vitner om at de ikke virkelig eies av noen. Verre er det at man av og til kan være vitne til et slags raseri rettet mot eiendeler. 3 er et uttrykk for dette: Huset eller bilen som «ingen eier», blir fort ødelagt.

De som bygger og prøver å vedlikeholde boliger for folk med lav inntekt, blir ofte forferdet over hvor hurtig forfallet kan sette inn. De fattige eier per definisjon lite eller ingenting. Plaget som de blir på forskjellige måter, begynner de også å føle at de ikke hører hjemme noe sted.

Men uansett om de er rike eller fattige, og uansett av hvilken grunn, kan mennesker som ikke tar vare på eiendelene og omgivelsene sine, forårsake uorden for dem de har rundt seg. Jeg er sikker på at du kan komme på slike tilfeller.

Spør slike mennesker om hva de virkelig eier i livet, og om de virkelig hører hjemme der de er, og du vil få noen overraskende svar. Og samtidig hjelpe dem en hel del.

Ferdigheten å organisere eiendeler og omgivelser kan læres bort. Det kan komme som en ny idé for noen at en gjenstand bør settes tilbake på samme sted når man har tatt den opp og brukt den, så man kan finne den igjen: Noen bruker halvparten av tiden sin bare på å lete etter ting. Litt tid brukt på å organisere tingene kan lønne seg senere ved at arbeidet går raskere: Det er ikke den bortkastede tiden som noen tror det er.

For å beskytte dine egne eiendeler og omgivelser, få andre til å ta vare på sine.