20.2 ORDFORRÅD

Sjekk ordforrådet ditt

Forskrift 20, Prøv å behandle andre slik du ville ønske at de behandlet deg