20.4 SE FILMAVSNITTET

Forskrift 20, Prøv å behandle andre slik du ville ønske at de behandlet deg