NYHETERGJENOPPRETTER VERDIGHET OG SELVRESPEKT

DURBAN HAR ALDRI FØLTES SÅ REN

Innbyggere i Inanda Township, nær Durban i KwaZulu-Natal-provinsen lever etter forskrift 12 av Veien til lykke, Vern om og forbedre omgivelsene dine.
Durbans Veien til lykke-team bringer forskrift 12 fra Veien til lykke til live.

Sør-Afrikas mange aktiviteter med Veien til lykke (TWTH) omfatter kampanjen Ta vare på omgivelsene i byen Durban ved havet, basert på forskrift 12 av Veien til lykke, Vern om og forbedre omgivelsene dine. Hinsides de vakre strendene ligger de fattige nabolagene, noen ganger knapt mer enn provisoriske byer. For å begynne gikk Durbans teamleder til dem med Veien til lykke i hånden, delte ut hefter og gav trening i forskrift 12.

De som ble trent gikk så til handling og brakte forskriften til live. Innbyggerne i husokkupantleiren Umlazi var så stolte over å ha hugd ned busker og bygd en liten, hardt tiltrengt bro, at de tok initiativet til å skaffe til veie bilder av arbeidet deres. «Helt siden jeg ble med i Veien til lykke», skrev en beboer, «ser jeg ting på en annen måte. Jeg vet nå hvem jeg er.»

Med denne suksessen fulgte Veien til lykke Durban samme mønster da de lanserte programmet i Mayville. På deres andre besøk så teamet at antall folk som var ivrige etter å lære Veien til lykke hadde fordoblet. De leverte deretter i Inanda Township, 24 km inn i landet fra Durban. Etter en rekke foredrag tok beboere saken i sine egne hender og rustet med søppelsekker og rengjøringsredskaper, forbedret de sine egne omgivelser.

Lignende programmer kjørte i Sweetwaters’ samfunn og andre omkringliggende områder – det hele utformet til å hjelpe beboerne til å skape finere og lysere omgivelser.



VI VIL GJERNE HØRE FRA DEG

Pedagoger og fengselsbetjenter bruker Veien til lykke til å hjelpe innsatte og unge i faresonen til å lede mer etiske og lykkelige liv.

LÆRER I PERSONLIGHETSUTVIKLING, NIGERIA

Gjennom å dele og lære de 21 forskriftene er de i stand til å anvende disse prinsippene i deres daglige forhold. De viser nå respekt og omsorg for hverandre og lærer andre hvordan de kan takle problemer i livet.

SAMFUNNSPEDAGOG, SØR-AFRIKA

De som gjør treningen lærer og innser for første gang den virkelige betydningen av lykke. Jeg oppdaget personlig at hver gang jeg arbeidet med Veien til lykke, oppnådde jeg noe nytt. Disse materialene skaper forandring og forståelse.

FRIVILLIG FENGSELSARBEIDER, OREGON, USA

De innsatte som gjør programmet nå vet at de kan forandre sin eksisterende situasjon.

LÆRER, ALTERNATIV UNDERVISNING, WISCONSIN, USA

Veien til lykke skaper en følelse av formål, det gir folk verktøyene som trengs til dette. Det gir oss noe som er ikke-sekterisk, som virkelig får de innsatte til å tenke over sine liv, hvordan de reagerer på forskjellige situasjoner og hvordan de kan gjøre det bedre.

SAMFUNNSPEDAGOG, NEPAL

Det har vært en veldig god respons på dette programmet. De har blitt gitt måten å bli lykkelig på, som er en av de største gavene man kan få i dette universet.

LÆRER, TEXAS, USA

Dette er et glimt av solskinn for mine lovovertredere, det gir dem håp på et sted hvor det positive ikke er vanlig. Mine lovovertredere ser at det finnes noe mer enn bare manipulasjon og pseudo-lykke. De kommer til klassen med en bedre holdning og vil vite om vi kommer til å avslutte dagen med det, og selvfølgelig sier jeg ja.



FAKTA

EN KIKK PÅ KRIMINALITET
Veien til lykke er et verktøy til å redusere kriminalitet. Disse statistikkene viser behovet:

40 %

AV INNBRUDD

forekommer i USA, Italia, Frankrike, Tyskland og i Australia forekommer ytterligere 26,33 % av sammenlagte innbrudd internasjonalt

1,5

BILLIONER DOLLAR

forutsies å gå tapt gjennom cyberkriminalitet innen slutten av 2018

10,4

MILLIONER

innsatte sitter i fengsler rundt om i verden

40

MILLIONER

barn blir utsatt for overgrep hvert år

262 147

MORD

ble beregnet å ha blitt begått på ett år internasjonalt



GJENOPPRETT MORALSKE VERDIER

Veien til lykke-stiftelsen internasjonalt arbeider for å snu samfunnets moralske forfall ved å gjenopprette tillit og ærlighet gjennom å få så mange som mulig til å lese og bruke de 21 forskriftene. Bidrag støtter trykking og distribusjon av Veien til lykke-hefter og undervisningsmaterialer.