17.3 LES AVSNITTET

Forskrift 17, Vær kompetent

17. Vær kompetent.1

1

I en tid med innviklet utstyr og hurtiggående maskiner og kjøretøy er ens egen, ens families og venners overlevelse i ikke liten grad avhengig av andres generelle kompetanse.

I forretningslivet, i naturvitenskapene, de humanistiske fagene og i statsadministrasjonen kan inkompetanse2 kan true livet og fremtiden til de få eller de mange.

Jeg er sikker på at du kan komme på mange eksempler på dette.

Mennesket har alltid hatt en impuls i retning av å kontrollere sin skjebne. Overtro, blidgjøring av de riktige gudene og rituelle danser før jakten – alt dette kan man anse som bestrebelser, uansett hvor svake eller nytteløse de er, på å kontrollere skjebnen.

Det var ikke før Mennesket lærte å tenke, å verdsette kunnskap og å bruke den med kompetent ferdighet, at det begynte å dominere omgivelsene sine. Den virkelige «gaven fra himmelen» kan ha vært potensialet til å være kompetent.

I vanlige beskjeftigelser og aktiviteter respekterer Mennesket ferdighet og evner. Hos en helt eller idrettsutøver blir disse nesten tilbedt.

Prøven på ekte kompetanse er sluttresultatet.

Et menneske overlever i den grad det er kompetent. Det bukker under i den grad det er inkompetent.

Oppmuntre til at kompetanse blir oppnådd i enhver aktivitet som er umaken verdt. Ros den og belønn den når du støter på den.

Forlang høye prestasjonsstandarder. Prøven på et samfunn er hvorvidt du, familien din og vennene dine kan leve trygt i det eller ikke.

Bestanddelene i kompetanse omfatter observasjon, studium og praksis.