17.5 LES AVSNITTET

Forskrift 17-1, Vær kompetent: Se

17. Vær kompetent.1

17-1. Se.

Se hva du ser, ikke hva noen forteller deg at du ser.

Det du observerer, er det du observerer. Se på ting, livet og andre direkte, ikke gjennom en sky av fordommer, et teppe av frykt eller en annens fortolkning.

I stedet for å diskutere med andre, få dem til å se. De mest åpenbare løgner kan punkteres, de største foregivender kan avdekkes, de mest innviklede gåter kan løses og de mest bemerkelsesverdige avsløringer kan forekomme ganske enkelt ved vennlig å insistere på at noen ser.

Når en annen finner ting nesten for forvirrende og vanskelige å holde ut, når hans eller hennes tanker går rundt og rundt, få personen til bare å ta et skritt tilbake og se.

Det de finner, er vanligvis veldig åpenbart når de ser det. Deretter kan de gå videre og håndtere ting. Men hvis de ikke selv ser det, selv observerer det, kan det være lite virkelig for dem, og alle direktiver og ordrer og all straff i verden vil ikke løse forvirringen deres.

Man kan antyde hvilken retning de skal se i, og foreslå at de ser: Konklusjonene er opp til dem.

Et barn eller en voksen ser det han selv ser, og dette er virkeligheten for ham.

Ekte kompetanse er basert på ens egen evne til å observere. Først når denne er en realitet, kan man være dyktig og sikker.

  1. 1. kompetent: i stand til å gjøre godt de tingene man gjør; flink til å gjøre det man gjør; leve opp til kravene ens aktiviteter stiller.
  2. 2. inkompetanse: det å mangle tilstrekkelig kunnskap, ferdighet eller evne; ukyndighet; udyktighet; tilbøyelighet
    til å gjøre store feil eller tabber; klossethet.
  3. 3. øve: å trene eller utføre om og om igjen for å oppnå eller finpusse en ferdighet.