17.8 LES AVSNITTET

Forskrift 17-3, Vær kompetent: Øv

17. Vær kompetent.1

17-3. Øve.3

Lærdom bærer frukt når den blir anvendt. Man kan selvfølgelig strebe etter visdom for dens egen skyld: Det finnes til og med en slags skjønnhet ved det. Men når sant skal sies, vet man aldri egentlig om man er klok eller ikke før man ser resultatene av å prøve å anvende det.

Enhver aktivitet, ferdighet eller profesjon, grøftegraving, juss, ingeniørvirksomhet, matlaging eller hva som helst – uansett hvor grundig man har studert det, støter det til slutt mot den avgjørende prøven: Kan man GJØRE det? Og det forutsetter øvelse.

Stuntmenn i filmer som ikke øver først, blir skadet. Det blir husmødre også.

Sikkerhet er ikke egentlig et populært emne. Fordi det vanligvis ledsages av «Vær forsiktig» og «Ta det med ro», kan folk føle at det blir lagt bånd på dem. Men det finnes en annen tilnærming: Hvis man virkelig er trent, er ens ferdighet og behendighet slik at man ikke behøver å «være forsiktig» eller «ta det med ro». Høy og sikker bevegelseshastighet blir bare mulig med øvelse.

Ens ferdighet og behendighet må bringes opp på høyde med den farten som preger ens samtid. Og dette oppnås gjennom øvelse.

Man kan trene øynene, kroppen, hendene og føttene inntil de, med øvelse, på en måte «finner ut av det». Man behøver ikke lenger «tenke» for å skru på ovnen eller parkere bilen: Man bare GJØR det. I enhver aktivitet er temmelig mye av det som går for å være «talent», i virkeligheten bare øvelse.

Hvis man ikke utarbeider hver eneste bevegelse man gjør for å utføre noe og så gjør det om og om igjen inntil man kan gjøre det uten engang å tenke på det, og gjøre det med fart og nøyaktighet, er sjansen stor for at det vil skje ulykker.

Statistikker har en tendens til å underbygge at den minst øvede har de fleste uhellene.

Det samme prinsippet gjelder for håndverk og yrker som hovedsakelig krever tankevirksomhet. Advokaten som ikke har øvd, øvd og øvd på rettsprosedyre, har kanskje ikke lært å skifte mentale gir fort nok til å imøtegå nye vendinger i en sak, og taper den. En uøvd ny aksjemegler kan tape en formue på minutter. En fersk selger som ikke har øvd på å selge, kan sulte på grunn av manglende salg. Den rette løsningen er å øve, øve og øve!

Noen ganger oppdager man at man ikke kan anvende det man har lært. I så fall ligger feilen i ukorrekt studium eller hos læreren eller læreboken. Én ting er å lese anvisningene; det er noen ganger noe helt annet å prøve å anvende dem.

Når man ikke kommer noen vei med øvelse, må man av og til kaste boken og starte på bar bakke. Innen området lydinnspilling til film har det vært slik: Hvis man fulgte de lærebøkene for lydinnspilling som har eksistert, ville man ikke få fuglesang til å høres noe bedre ut enn en tåkelur – dette er grunnen til at du ikke kan skjønne hva skuespillerne sier i enkelte filmer. Den dyktige lydteknikeren måtte finne ut av alt sammen selv for å gjøre jobben sin. Men innenfor det samme området, film, finner vi det helt motsatte av dette: flere lærebøker om filmlys er ypperlige: Hvis man følger dem nøyaktig, får man en nydelig scene.

Det er beklagelig, spesielt i et teknisk samfunn med høyt tempo, at ikke alle aktivitetene er tilstrekkelig dekket med forståelige lærebøker. Men det burde ikke stoppe en. Når gode lærebøker eksisterer, verdsett dem og studer dem nøye. Der de ikke finnes, må du samle de dataene som er tilgjengelige, studere dem og utarbeide resten.

Men teori og data blomstrer bare når de blir anvendt, og anvendt med øvelse.

Man er i fare når de som er omkring en ikke øver opp ferdighetene sine til de virkelig kan UTFØRE dem. Det er en enorm forskjell på «god nok» og profesjonell ferdighet og behendighet. Forskjellen overvinnes med øvelse.

Få folk til å se, studere, finne ut av det og så gjøre det. Når de gjør det riktig, få dem til å øve, øve, øve inntil de kan gjøre det som en profesjonell.

Det er mye glede forbundet med ferdighet, behendighet og å bevege seg raskt: Det kan bare gjøres på en trygg måte med øvelse. Å prøve å leve i en verden med høyt tempo sammen med mennesker med lavt tempo, er ikke trygt.

Man
ferdes best
på veien til lykke med kompetente ledsagere.

  1. 1. kompetent: i stand til å gjøre godt de tingene man gjør; flink til å gjøre det man gjør; leve opp til kravene ens aktiviteter stiller.
  2. 2. inkompetanse: det å mangle tilstrekkelig kunnskap, ferdighet eller evne; ukyndighet; udyktighet; tilbøyelighet
    til å gjøre store feil eller tabber; klossethet.
  3. 3. øve: å trene eller utføre om og om igjen for å oppnå eller finpusse en ferdighet.