17.4 ORDFORRÅD

Sjekk ordforrådet ditt

Det neste du vil gjøre er å lese et annet avsnitt fra kapittelet Vær kompetent. Før du gjør det, sjekk din forståelse av de følgende ordene: