NYHETERGJENOPPRETTER VERDIGHET OG SELVRESPEKT

VELSTAND KOMMER TILBAKE TIL NEPAL

Lærere blir opplært ved lanseringen av Velstand for Nepal (hovedbildet), nepalsk ungdom med Veien til lykke med spesiallagde omslag (ovenfor til venstre), elever anvender «Vær flittig» (ovenfor til høyre).

Velstand for Nepal-konkurransen engasjerer nepalsk ungdom mens de lærer dem forskriftene i Veien til lykke.

Nepal som ligger i Himalaya, er et land med eldgammel kultur og åndelighet. Åtte av verdens høyeste fjell, inkludert dens høyeste – Mount Everest – berører himmelen fra Nepal, som er flankert av Kina og India. Det er hjemmet til Lumbini, fødestedet til Gautama Buddha, grunnleggeren av buddhismen.

Likevel, til tross for dets rike kulturarv, er Nepal i dag et av verdens fattigste land. Det lider av et forfall i moralske verdier på grunn av et utilstrekkelig undervisningssystem og arbeidsledighet – som begge er budbringere av en dyster fremtid for dets folk.

Rocco Lanatà, en Veien til lykke-forkjemper, kom for første gang til Nepal etter en invitasjon fra Mahesh Kunwar, tidligere Nepals statssekretær for utdannelse og president for Humanitært samfunn i Nepal. Kunwar lette etter løsninger for å bedre sitt hjemland, og etter å ha sett et Veien til lykke-event på nettet som ble holdt av Lanatà, visste han at han hadde funnet en perfekt partner for sine planer om å forandre Nepal.

De to ble enige om å samarbeide, og på slutten av 2013 begynte de et prosjekt for å trene militæret etter at Kommanderende general for de væpnede politistyrker hadde gjennomgått Veien til lykke og ganske enkelt sa: «Jeg vil ha dette.» Seminarene ble også holdt for leger, sykepleiere og buddhistmunker i Lumbini.

Men for å endre Nepals fremtid var de nødt til å nå ungdommen. Med det for øye ble det avholdt møter i 2016 med ministeren for byutvikling, generalen for Nepals væpnede styrker og presidenten for organisasjonen for privat- og kostskoler i Nepal. Dette gav inspirasjon til planer som ville hjelpe med å virkeliggjøre drømmen om et sterkere, mer fremgangsrikt Nepal ved å gi ungdom de veiledende moralske prinsippene i Veien til lykke.

Som ministeren for byutvikling uttrykte: «Jeg anbefaler på det varmeste fra mitt innerste hjerte, til gagn for det nepalske folk, å innføre Veien til lykke. En bred distribusjon av dette ville fremme fred, sikkerhet og velstand for vårt vakre land.»

Og dermed ble Velstand for Nepal-prisen stiftet, til å bli innført i skoleåret 2017 til 2018. «En konkurranse for skoler i Nepal vil være basert på anvendelsen av én av forskriftene i Veien til lykke», forklarte Lanatà.

«Jeg anbefaler på det varmeste fra mitt innerste hjerte, til gagn for det nepalske folk, å innføre Veien til lykke. En bred distribusjon av dette ville fremme fred, sikkerhet og velstand for vårt vakre land.»

Lanatà og Kunwar introduserte konkurransen med to leksjoner for 346 lærere og skoleledere som deretter returnerte til sine skoler med hefter til å opplære enda flere lærere. Etter opplæringen begynte leveringen umiddelbart med elever som valgte en forskrift i Veien til lykke og lagde prosjekter for å demonstrere dens anvendelse i livet. Eldre elever valgte forskrift 4, «Elsk og hjelp barn.» For å demonstrere dette, gikk de sammen med skolens yngste elever, og hjalp dem med hjemmeleksene. Elevene på skolen Shikshalaya Nepal anvendte forskrift 16, «Vær flittig», ved å rense opp på skolegården som var i et helt rot etter et byggeprosjekt. De gjorde den ren, ryddig og brukbar igjen.

På slutten av 2018 vil hver rektor lage en DVD med dokumentasjon av aktivitetene for å innføre den valgte forskriften i Veien til lykke. Den vil inneholde en kort rapport, suksesshistorier, bilder og videoer.

Tre vinnere vil bli valgt, men alle deltakerne vil faktisk være vinnere, fordi i løpet av konkurransen vil ungdommen i Nepal bli opplyst om vesentlige moralske verdier på en morsom og engasjerende måte. En sterkere moralsk struktur vil bli grunnlaget for fremtiden: et blomstrende og fremgangsrikt Nepal.HJELP MED Å GJENOPPRETTE TILLIT

Veien til lykke-stiftelsen internasjonalt arbeider for å snu samfunnets moralske forfall ved å gjenopprette tillit og ærlighet gjennom å få så mange som mulig til å lese og bruke de 21 forskriftene. Bidrag støtter trykking og distribusjon av Veien til lykke-hefter og undervisningsmaterialer.