OFTE STILTE SPØRSMÅL

Fra en veldig tidlig alder kan studentene bli introdusert til Veien til lykke.
Hva er The Way to Happiness Foundation International?

The Way to Happiness Foundation International er basert i nærheten av Los Angeles, California. Den er en ideell organisasjon som støtter aktivitetene til enkeltpersoner og grupper omkring i verden som bruker Veien til lykke-boken og materialene. The Way to Happiness Foundation International ble grunnlagt i 1984 og utgir Veien til lykke på 97 språk.

Gjennom stiftelsens arbeid lærer pedagoger, lovgivere, bedriftsledere og høye embetsmenn hvordan de kan innføre Veien til lykke i sine egne omgivelser. Derfor omfatter de som har tatt heftet i bruk for harmoni og et bedre liv, nå så forskjellige organisasjoner som det nasjonale politiet i Honduras, generalsekretæren i Røde Kors på Filippinene og Kongressen for likestilling mellom rasene.

Hva er hensikten med The Way to Happiness Foundation International?

Hensikten med The Way to Happiness Foundation International og dets nettverk er å skape et tryggere samfunn, oppnådd gjennom distribusjon av Veien til lykke.

Med sine tjueen forskrifter setter Veien til lykke en standard for atferd for verdens innbyggere. Denne enigheten skaper dermed en sivilisasjon, et sted hvor enkeltpersoner, grupper og land kan komme overens med hverandre uten vold og krig.

Å få en kontinuerlig strøm av bøker ut i samfunnet er den primære funksjon til alle Veien til lykke-aktivitetene. Distribusjon av boken skaper tryggere, mer stabile enkeltpersoner og gjennom dette, familier, grupper, nabolag, byer, stater, nasjoner og verden som helhet.

Titusenvis av mennesker verden over er en del av det internasjonale nettverket som har distribuert rundt 100 millioner bøker og hefter.

Hvordan blir The Way to Happiness Foundation International finansiert?

Stiftelsen trykker og selger eksemplarer av Veien til lykke og relaterte videoer og publikasjoner. Alle midler som mottas for bøker og andre materialer blir brukt til produksjonen av flere materialer og til distribusjonen av Veien til lykke over hele verden. Finansieringen kommer også fra bidrag fra privatpersoner og organisasjoner som støtter stiftelsens formålet om å gjeninnføre moral, tillit og anstendighet gjennom bred distribusjon av boken.

Ved å betale en avgift, kan enkeltpersoner eller selskaper få en tillatelse fra stiftelsen til å gjenopptrykke heftet i sitt eget land, med sitt eget utformede omslag.

Hva er Veien til lykke-boken?

Veien til lykke er en enkel, grei og direkte veiviser til å gjøre gode valg. Den hjelper enkeltpersoner med å ta positive avgjørelser eller valg, og de avgjørelsene eller valgene har en virkning på alle.

Prinsippene i Veien til lykke er basert på sunn fornuft og er skrevet for å anvendes. Denne boken er en svært praktisk og moderne veiviser som enhver kan bruke til sikkert å styre sitt liv mot et lykkeligere og mer vellykket liv.

Den gir et moralsk kompass til alle uansett rase, farge eller tro og skaper på en vellykket måte en bro over kulturelle, religiøse og språkbarrierer. Og alle steder der boken distribueres bredt, skaper den tryggere, mindre voldelige omgivelser ut fra disse prinsippene og verdiene basert på sunn fornuft.

Denne moralkodeksen basert på sunn fornuft, ble formelt innført av thailandske militære enheter.


Hvor mange eksemplarer av Veien til lykke har blitt distribuert?

Frem til i dag har minst 100 millioner eksemplarer blitt utgitt og distribuert på 97 språk og i mer enn 170 land.

Hvilke emner tas opp i Veien til lykke?

Hvert kapittel omfatter et grundig essay som er lett å lese og forstå. Den underviser på en måte som gir mening og som kan gi en person de verdiene og den forståelsen som er nødvendig til å ta intelligente, korrekte avgjørelser i livet.

Hvem skrev boken og hvorfor skrev han den?

Veien til lykke-boken ble skrevet av L. Ron Hubbard.

1970-årene var en periode med et raskt og omfattende moralsk forfall i den vestlige verden. Religionens stilling i samfunnet ble mer og mer innskrenket mens det ble satt store spørsmålstegn ved moralske og etiske standarder på mange fronter. Som bare ett eksempel avgjorde USAs høyesterett i 1980 at en offentlig skole i Kentucky ikke kunne henge opp De ti bud, da det ville overtre det skillet mellom kirke og stat som pålegges i det første tillegget til USAs grunnlov. Som en kommentar til dette og andre utviklinger på dette tidspunktet, skrev L. Ron Hubbard: «Når religion ikke har noen innflytelse i et samfunn, eller har sluttet å ha det, er det staten som arver hele byrden av offentlig moral, kriminalitet og intoleranse. Den må da bruke straff og politi. Men dette er mislykket fordi moral, integritet og selvrespekt ikke kan gjennomtvinges med noen særlig suksess, hvis individet ikke allerede har det i seg.»

Fordi L. Ron Hubbard så sammenbruddet i moralske standarder og reduksjonen i innflytelsen til institusjonene som historisk hadde fremmet disse standardene, skrev han en fullstendig ikke-religiøs moralkodeks, basert på sunn fornuft, Veien til lykke. Siden den først ble utgitt, har boken blitt brukt av enkeltpersoner fra mange raser og med forskjellig religiøs bakgrunn, som en logisk veiledning til å hjelpe dem selv, deres familier og bekjente. Ved å ta i bruk de tjueen grunnleggende forskriftene som finnes i den, utvikler barn og voksne på denne måten moralske standarder basert på deres eget resonnement og forståelse av hvorfor og hvordan disse standardene fremmer et lykkeligere liv.

Finn ut mer om L. Ron Hubbard.

Er Veien til lykke en religiøs bok?

Veien til lykke er ikke en religiøs bok, og The Way to Happiness Foundation International er en ikke-religiøs organisasjon.

Veien til lykke er kanskje den første ikke-religiøse moralkodeksen som er basert utelukkende på sunn fornuft. L. Ron Hubbard skrev den som et selvstendig arbeid, og den er ikke del av noen religiøs doktrine. Gjenopptrykk eller personlig distribusjon av den antyder ikke forbindelse med eller støtte til noen religiøs organisasjon. Offentlige instanser og funksjonærer kan derfor distribuere den som en ikke-religiøs aktivitet.

Mange ulike religiøse grupper har brukt Veien til lykke-boken, fordi de enkle, men effektive budskapene er forenlige med og supplerer de fleste religionene i verden.

Fordi Veien til lykke ikke er religiøs, kan enhver enkeltperson, offentlig eller private gruppe bruke den til å forbedre forholdene i livet.

Kan Veien til lykke-boken brukes på offentlige skoler?

Ja. Faktisk var lærere blant de første som innså verdien av boken med hensyn til å bygge karakter og forbedre holdningene til elever. Veien til lykke-boken har blitt distribuert og brukt i mer enn 12 000 skoler i Amerika, både offentlige og private. Mer enn 12 millioner barn har deltatt i «Gå foran med et godt eksempel-konkurransen», som er inspirert og basert på en forskrift fra boken.

I en spørreundersøkelse av lærere sa 90 prosent av de spurte at presentasjonen av moralske verdier i Veien til lykke var «god» eller «fremragende». Blant lærere som iverksatte Veien til lykke-program, la 85 prosent merke til en positiv forandring i elevenes forståelse av moralske verdier.

Utenfor USA har skoler på så forskjellige steder som Ungarn, Libanon, Pakistan, Israel, Colombia, Venezuela, St. Lucia, St. Kitts, Kambodsja, Ghana og Sør-Afrika tatt Veien til lykke i bruk.

Hvem bruker eller støtter boken som en del av sine utdannelses eller sosiale forbedringsprogrammer?

Veien til lykke og dens programmer har blitt brukt av mange forskjellige ungdoms- og samfunnsorganisasjoner, skoler og utdanningsorganisasjoner, fengsler og tilsynskontorer, stoffavvenningssentre, myndigheter, hoteller og andre bedrifter, så vel som enkeltpersoner.

Den nasjonale «Gå foran med et godt eksempel-konkurransen» har blitt anerkjent og anbefalt av medlemmer av kongressen, senatorer og guvernører som representerer førti amerikanske stater, og også av de tidligere amerikanske presidentene Ronald Reagan og Bill Clinton.

I tillegg til USA har den også blitt tatt i bruk og iverksatt av offentlige organer i Sør-Afrika, Venezuela, Mexico, Honduras, Panama, Nigeria, Indonesia, Filippinene, Israel, Republikken Guyana og mange andre.

For å lese noen av de mange suksessene fra enkeltpersoner og grupper som bruker boken, besøk seksjonen Programmer og resultater .

Veien til lykke- stiftelsen gir bunter av Veien til lykke-hefter til utdeling.
Kan folk gjenopptrykke eller publisere egne eksemplarer av boken?

Ja. Stiftelsen gir tillatelse til gjenopptrykking til organisasjoner, enkeltpersoner, skoler og myndigheter for en lav lisensavgift. Eksemplarer kan også bestilles direkte fra stiftelsen, som har sitt eget trykkeri som kan trykke etter behov. Det er fullt utstyrt til å oppfylle ønsker om skreddersydde utgaver av boken i enhver mengde.

For å få en gratis informasjonspakke, samt et eksemplar av Veien til lykke og en DVD som introduserer Veien til lykke-programmet, klikk her