MISJONSERKLÆRING

Oppgaven til The Way to Happiness Foundation Internasjonal er å snu det moralske forfallet i samfunnet ved å gjenopprette tillit og ærlighet over hele verden gjennom utgivelse og bred distribusjon av Veien til lykke, en veiviser til et bedre liv, basert på sunn fornuft.

Den oppgaven oppnås på grasrotnivå verden over av enkeltpersoner som deler boken Veien til lykke med andre og slik skaper økt toleranse og forståelse mellom familier, venner, grupper, lokalsamfunn, nasjoner og menneskeheten – noe som skaper en tryggere og mindre voldelig verden for alle.