7 FORSØK Å LEVE I SANNHET.1

1

Falske data kan få en til å gjøre dumme feil. Det kan til og med hindre en i å tilegne seg sanne data.

Man kan bare løse problemene i tilværelsen når man har sanne data.

Hvis menneskene i nærheten lyver for en, blir man ledet til å gjøre feil, og ens overlevelsespotensial blir redusert.

Falske data kan komme fra mange kilder: akademiske, sosiale og yrkesmessige.

Mange ønsker at du skal tro ting bare for å tilfredsstille sine egne formål.

Det som er sant, er det som er sant for deg.

Ingen har noen rett til å tvinge data på deg og beordre deg til å tro på dem, for ellers ... Hvis det ikke er sant for deg, er det ikke sant.

Tenk igjennom ting på din egen måte, aksepter det som er sant for deg, og forkast resten. Det er ingen som er mer ulykkelig enn en som prøver å leve i et kaos av løgner.

7-1. Ikke fortell skadelige løgner. 2

Skadelige løgner er resultatet av frykt, ondskap og misunnelse. De kan drive folk til desperate handlinger. De kan ødelegge liv. De skaper en slags felle som begge kan falle i, både den som forteller dem og den som rammes av dem. Mellommenneskelig og sosialt kaos kan bli resultatet. Mange kriger begynte på grunn av skadelige løgner.

Man bør lære å oppdage dem og forkaste dem.

7-2. Ikke avlegg falskt vitnesbyrd.

Det er betydelige straffer forbundet med å avlegge ed på eller vitne om usanne «fakta»; det kalles «mened»: det medfører strenge straffer.

Veien til lykke
følger veien til sannhet.

  1. 1. sannhet: det som stemmer overens med fakta og observasjoner; logiske svar som kommer fra å gjennomgå alle fakta og data; en konklusjon basert på bevis upåvirket av ønsker, autoritet eller fordommer; et uunngåelig faktum uansett hvordan man er kommet frem til det.
  2. 2. løgner: usanne uttalelser eller biter av informasjon som bevisst er blitt fremsatt som sanne; usannheter; alt som er beregnet på å føre noen bak lyset eller å gi et galt inntrykk.