HVA ER VEIEN TIL LYKKE?

Det er den første moralkodeksen som utelukkende er basert på sunn fornuft. Den ble opprinnelig utgitt i 1981, og har som formål å bidra til å stanse det nåværende moralske forfallet i samfunnet og gi Mennesket tilbake dets integritet og tillit. Veien til lykke er dessuten den mest oversatte ikke-religiøse boken i verden ifølge Guinness rekordbok.

Den ble skrevet av L. Ron Hubbard og fyller det moralske vakuumet i et samfunn som stadig blir mer materialistisk. Den inneholder tjueen grunnleggende prinsipper som veileder en til en bedre livskvalitet.

Denne atferdskodeksen kan følges av enhver, uavhengig av rase, farge eller tro, og arbeider for å gjenopprette de båndene som forener menneskeheten.

Men bokens virkelige styrke virkeliggjøres når den blir distribuert til andre, fra hånd til hånd. Fordi handlingene til dem som er omkring deg kan påvirke ditt liv, forbedrer du din egen overlevelse når du gir eksemplarer av Veien til lykke til venner, bekjente, ansatte og kunder. På denne måten hjelper du andre til å overleve bedre og få lykkeligere liv. Disse gir så eksemplarer av boken til dem som de påvirker livene til, og oppfordrer andre til å behandle sine medmennesker med vennlighet, medfølelse og respekt.

Og slik sprer den seg fra person til person, og hjelper andre til å leve bedre liv.

For å få en gratis informasjonspakke som omfatter et eksemplar av Veien til lykke-boken og en DVD som introduserer Veien til lykke-programmet, klikk her.