GRUPPER I LOKALSAMFUNNET

Å skape en positiv innflytelse på de unge og lokalsamfunnet.

Bare i USA har skolegården blitt et gjerningssted minst 16 000 ganger om dagen. Hva Europa angår viste en FN-undersøkelse at omkring 40 % av Europas byer er «relativt farlige» eller «meget farlige.» Hvordan kan du gjøre en forskjell, spesielt med ungdommen, i et miljø med fallende moralske verdier og den påfølgende innvirkning på samfunnet? Svaret er Veien til lykke.

Ved å bruke denne veiledningen til et bedre liv basert på sunn fornuft, kan du skape en positiv virkning på lokalsamfunnet ditt og hjelpe til med å redusere kriminalitet og vold. Omkring 100 millioner eksemplarer av Veien til lykke som er ikke-religiøs og upolitisk, har blitt trykt på i alt 97 språk. Veien til lykke har vist resultater angående å redusere kriminalitet og å dempe uroligheter. Den er blitt effektivt brukt til å rådgi unge og gi dem den veiledningen de trenger for å klare seg i livet.

«Vi har fått veldig god respons fra folk i lokalområdet vårt etter at vi har delt ut eksemplarer av Veien til lykke. I sosialboligene våre var det en masse problemer beboerne imellom – uenigheter, respektløshet og en MASSE kriminalitet. Ved det månedlige beboermøtet delte bygningslederen ut hefter til beboerne. Som resultat merket hun en betydelig endring – og kriminaliteten viste også nedgang. Det kom fra boken.» – Samfunnsadvokat, Los Angeles, California

Her er måter du kan bruke Veien til lykke til å hjelpe til med å håndtere mangelen på moralske verdier, hjelpe de unge og redusere kriminaliteten i lokalsamfunnet.

Hva du kan gjøre:

  • Gi eksemplarer av Veien til lykke og spillefilmen dens til unge, rådgivere, samfunnsledere, nabogrupper og andre grupper som er involvert i lokalsamfunnet. (Kunstverk til bannere er tilgjengelig.) Bestill eksemplarer av Veien til lykke-filmen og -boken.
  • Bruk boken og filmen til veiledning av unge i risikoområder og gjengforebyggende programmer. Veien til lykke endrer beviselig holdning og atferd.
  • Vis filmen, boken og de offentlige informasjonsfilmene til lærere i de lokale skolene.
  • Vis Veien til lykke-filmen og de offentlige informasjonsfilmene til ungdomsgrupper, etter skoletid-programmer og ungdomshjem, så disse gruppene kan benytte seg av Veien til lykke i undervisningen og i veiledningsprogrammer. Bestill filmen og de offentlige informasjonsfilmene på DVD.
  • Veien til lykke i bruk i foreldreklasser, "anger management"-programmer, kurs i konfliktløsning og gjengforebyggende arbeid.
  • Forsyn tilsynsførere med kopier av Veien til lykke og de prøveløslatte samt familiene deres.
  • Få eksemplarer av boken delt ut til fengselspersonale og innsatte i lokale arrester og fengsler.
  • Gjenopptrykk Veien til lykke til din egen avdeling eller agentur. Kontakt oss for å få tillatelse til gjenopptrykk.

Få en gratis informasjonspakke inkludert en gratis kopi av boken Veien til lykke og en DVD som forteller om Veien til lykke-programmet: klikk her