RESULTATER I NÆRINGSLIVET MED VEIEN TIL LYKKE

Private og samfunnsledere er alle enige om at Veien til lykke er en effektiv metode for å gjenopprette ærlighet, respekt og kompetanse.

«Ved å endre miljøet på kontoret visste jeg at vi kunne behandle og stanse den høye utskiftningen av personale og at de større kundene ikke lenger ville oppleve den konstante utskiftningen av regnskapssjefene og på den måten selv bli stabiliserte. Veien til lykke-initiativet fungerte bedre enn vi forventet. Innen et år hadde vi redusert utskiftingen av personale fra 35 prosent til 15 prosent, og utskiftningen av kunder fra 25 prosent til 10 prosent.» – Leder innenfor forsikringsbransjen

«Veien til lykke gir meg sterke, stabile verktøy som jeg kan bruke til å avklare de virkelige problemene med ansatte og leverandører, og å løse kontraktproblemer. Den gjør det mulig å gjøre det rette og ta gode etiske avgjørelser. Den er et kraftig verktøy for dagens forretningsverden. Jeg kan varmt anbefale Veien til lykke til alle i næringslivet og i livet i alminnelighet.» – Visepresident for en internasjonal leverandør av datateknikk for media- og underholdningsbransjen

«Det ble satt likhetstegn mellom verdiene i boken og vår bedriftskultur, og tilliten økte. Ansatte så dydene fra Veien til lykke som det vi står for, og dermed økte produktiviteten.» – Daglig leder, finansiell institusjon

«Vi har oppdaget at heftet er et fremragende verktøy til å forbedre personlige forhold, kundeforbindelser og firmaets verdier. Våre medarbeidere henviser ofte til Veien til Lykke-heftet når de står overfor problemer som de ikke riktig vet hvordan de skal håndtere. Vi er så fornøyde med heftet at vi nå har begynt å dele det ut til våre kunder.» – Leder for Nutritional Center

«Jeg bestemte meg for å skrive til stiftelsen og be om eksemplarer av heftene deres simpelthen fordi jeg har lest det og tror på prinsippene som heftene deres tar opp. De 21 forskriftene er virkelig relevante for våre dagers livsstil, og jeg tror at mange av våre gjester har det på samme måte med deres utgivelse som jeg hadde da jeg leste den. Det er også en interessant analogi å sammenligne livet med en motorvei der de som ønsker å være lykkelige er nødt til å vite hvor kantene er!» – Avdelingskoordinator, feriehotell

«Å delta i Veien til lykke-programmet har vært en stor opplevelse for meg. Jeg har gledet meg stort over å høre mine pasienters positive reaksjoner. Jeg anbefaler alle som overveier å delta i Veien til lykke-kampanjen å gjøre det. Jo flere mennesker som kommer i kontakt med dette heftet, jo bedre vil vårt samfunn bli.» – Tannlege

«Dette er en ikke-religiøs tekst som kan brukes på skolene, og det kan gis til folk, og det kan gi dem en moralsk standard som ellers mangler i samfunnet i dag.» – Basketballtrener i den amerikanske basketballassosiasjonen (NBA)

«Veien til lykke setter ikke en persons eksisterende religiøse overbevisning eller sosiale status i fare. På en måte når den frem overalt. Enten du er muslim eller hindu eller selv hvis du ikke tror på noe, så har den et svært effektivt budskap som er relevant for din egen tilværelse.» – Tidligere statsminister, Guyana, Sør-Amerika