10. STØTT EN REGJERING SOM ER UTFORMET OG ARBEIDER FOR HELE FOLKET.

Skruppelløse og onde mennesker og grupper kan tilrane seg regjeringsmakten og utnytte den til sine egne formål.

Regjeringer som er organisert og ledes utelukkende for gruppers og enkeltpersoners egne interesser, gir samfunnet en kort levetid. Dette setter overlevelsen til alle landets borgere i fare; det setter til og med dem som forsøker seg på det, i fare. Historien er full av slike regjeringers fall.

Motstand mot slike regjeringer medfører vanligvis bare mer vold.

Men man kan heve sin røst advarende når slikt misbruk er utbredt. Og man behøver ikke å støtte en slik regjering aktivt; selv om man ikke gjør noe ulovlig, er det likevel mulig å forårsake en reform til slutt, ved simpelthen å avstå fra å samarbeide. I skrivende stund finnes det flere regjeringer i verden som mislykkes bare fordi folket deres uttrykker sin tause uenighet ved helt enkelt ikke å samarbeide. Disse regjeringene er i fare: Enhver ulykkens vind som kommer på et galt tidspunkt, kan blåse dem overende.

På den annen side, når det er åpenbart at en regjering arbeider hardt for ALLE sine borgere snarere enn for en eller annen særinteressegruppe eller sinnssyk diktator, bør man støtte den helt og fullt.

Det finnes et emne kalt «regjering». På skolen underviser de hovedsakelig i «samfunnskunnskap», som bare forklarer hvordan den nåværende organisasjonen er sammensatt. Det virkelige emnet, «regjering», finnes under forskjellige overskrifter: politisk økonomi, politisk filosofi, politisk makt osv. Hele emnet «regjering» og hvordan man styrer kan være en svært nøyaktig, nesten teknisk vitenskap. Hvis man er interessert i å ha en bedre regjering, en som ikke forårsaker vanskeligheter, bør man foreslå at det blir undervist i det på tidligere skoletrinn; man kan også lese seg til det: Det er ikke et særlig komplisert emne hvis man slår opp de vanskelige ordene.

Det er tross alt folket og deres egne opinionsledere som svetter, kjemper og blør for landet sitt. En regjering kan ikke blø, den kan ikke engang smile: Den er bare en idé mennesker har. Det er enkeltpersonen som er levende – du.

Veien til lykke er vanskelig
å gå når den er mørklagt av
tyranniets undertrykkelse.
En velvillig regjering som er utformet og arbeider
for HELE folket, har ofte vist seg å
gjøre veien lettere: Når en slik
forekommer, fortjener den støtte.