REGJERINGER

Gjør positiv innvirkning på ungdommen og forminsk volden i samfunnet

Lokale myndigheter bruker 100 milliarder dollar på strafferettslige anliggender. Det er over 2 319 258 voksne i amerikanske fengsler, eller 1 av 100 amerikanere. Over 27 900 gjenger ble rapportert som aktive i USA.

Når de politiske partiene kjemper for statlig kontroll – som i Thailand – hjelper utdelingen av Veien til lykke til politi og andre embetsmenn med å få en oppblussende konflikt til å falle til ro.
Ved roten av dette er det et tap av grunnleggende moral og verdier, da stoff, kriminalitet og vold bare trives i en kultur som har mistet de klare begrepene om rett og galt. Hvor umulig det enn kan se ut å endre dette, finnes det en utprøvd, økonomisk løsning. Det krever grunnleggende sett utdannelse og et lokalsamfunn som går sammen for å skape en virkelig forskjell, med et effektivt svar som dekker alle etniske grupper og raser. Det er her Veien til lykke kommer inn.

Ved å bruke boken kan du skape en positiv innvirkning på ungdommen og bidra til å minske kriminalitet og vold i lokalsamfunnet ditt. Veien til lykke- programmet tilbyr en enkel tilnærming til å ta hånd om de sentrale årsakene til kriminalitet og sosialt forfall.

Her er metoder til effektivt å håndtere manglende moralske verdier og redusere kriminalitet i lokalsamfunnet ditt:

  • Gi eksemplarer av boken og vis Veien til lykke-filmen til skoler og ungdomsgrupper, medlemmer av samfunnsgrupper, til dem som hjelper til med å bevokte nabolag og dem som er involvert i utdannelse av lokalsamfunnet og forebygging av kriminalitet. For å bestille bøker, klikk her.
  • Gi eksemplarer av boken og filmen til politiet og oppmuntre dem til å lese den og bruke den i arbeidet sitt med lokalbefolkningen.
  • Gi eksemplarer av boken til skolesikkerhetsvakter til bruk med elever, lærere og rådgivere.
  • Få de offentlige informasjonsfilmene om Veien til lykke vist for ungdomsgrupper, skoler, fritidshjem og ungdomsanstalter og få dem til å bruke Veien til lykke-boken i veiledningen sin og undervisningsprogrammer. Bestill offentlige informasjonsfilmer og hefter.
  • Introduser Veien til lykke til bruk i foreldreklasser, sinnekontroll, konfliktløsning og forebygging av gjenger.
  • Gi tilsynsførere utgaver av Veien til lykke til folk som er løslatt på prøve og deres familier.
  • Få eksemplarer av heftet delt ut til de innsatte i lokale fengsler.
  • Gjenopptrykk Veien til lykke med spesialutformet omslag, tilpasset din by eller ditt kontor. Klikk her for å besøke nettbutikken vår.

Ettersom en viktig del av programmet omfatter å dele det med andre, kan du bestille dine eksemplarer av Veien til Lykke-heftet.

Få en gratis informasjonspakke inkludert en DVD som introduserer Veien til Lykke programmet: klikk her.