Disse elementene er kun tilgjengelig på engelsk

LAST NED LÆRERVEILEDNING

Undervisningsplanen Veien til lykke gir, oppfordrer elevene til å velge en forskrift de kan begynne med å anvende både i og uten for klasseværelset.
Velkommen til vår nedlastingsside for Lærerens veiledning til Veien til lykke. Nedenfor kan du se de tolv PDF-filene i alfabetisk rekkefølge (versjoner i både svart/hvitt og farge) som utgjør Lærerens veiledning. Velg skjemaet eller dokumentet ved å klikke på tittelen. Så kan du se eller gjemme det ved å følge instruksjonene for din Adobe Reader. 

LAST NED HELE PAKKEN:

Last ned hele pakken (8 MB, ZIP)

LAST NED PDF-FILENE HVER FOR SEG:

DIPLOMER

 
Diplom-ikon
Diplom til studenter (svart/hvitt)
Diplom-ikon i farge
Diplom til studenter (i farge)

STUDENTSKJEMAER

 
Stiloppgaver i PDF-format
Studentskjema til stiloppgaver
Skjema til suksesshistorier i PDF-format
Studentskjema til suksesshistorier(svart/hvitt)
Skjema til suksesshistorier i farge,  PDF-format
Studentskjema til suksesshistorier (farge)
Studentens syn i PDF-format
Skjema for studentenes syn på Veien til lykke
Spørreskjema i PDF-format
Spørreskema til studenter før og etter studiet
Studentproblemer i PDF-format
Studentskjema om problemer/løsninger
Oppgaveark for studenter i PDF-format
Oppgaveark for studenter: leksjon 20B (Dydene)
 

SKJEMA FOR LÆRERE

 
Skjema til lærerens vurdering i PDF-format
Skjema til lærerens vurdering Kapittel (leveregel)
Spørreskjema for lærere i PDF-format
Spørreskjema for lærere

TILLEGG

 
Ordliste i PDF-format
Ordliste over uttrykk
 
   
LAST NED