POLITIPROGRAMMER

Programmer for å forbedre samfunnet og redusere kriminalitet i samfunnet

Budsjetter for fengsler i USA har steget fra $11 milliarder til over $49 milliarder de siste 29 årene. Det er mer enn 2 319 258 voksne i amerikanske fengsler – en av hver 100 menn eller kvinner. USA har prosentvis den største fengselsbefolkningen i hele verden – for hver 100 000 mennesker er 758 i fengsel.

Narkotika, kriminalitet og vold trives bare i en kultur som har mistet klare begrep om hva som er riktig og galt.

Bak alt dette ligger et tap av de grunnleggende moralverdiene som skal til for å bygge en anstendig kultur.

Ved å bruke Veien til lykke i forebyggelsesprogrammer og å holde ro og orden i lokalsamfunnet, kan du skape en positiv innvirkning på ungdommen og bidra til å redusere kriminalitet og vold i lokalsamfunnet ditt.

Da Veien til lykke verken er religiøs eller politisk av natur, kan den brukes i både skole og hjem, i bedrifter og fengsler.

Veien til lykke har vist resultater med hensyn til å redusere kriminalitet og lede unge og voksne lovovertredere på rett vei. Den har blitt brukt til å hjelpe kriminalforebyggende innsats i samfunnet, samt i utdannelsen av politi og fengselspersonale.

Her har du metoder til effektivt å håndtere manglende moralverdier og redusere kriminalitet i lokalsamfunnet ditt.

  1. Del ut Veien til lykke-bøker eller Veien til lykke-filmer til lovovertredere og få dem tilbake på rette spor. For å bestille, klikk her.
  2. Få betjenter til å gi boken til medlemmer av samfunnet, nabolagsgrupper og andre grupper som er involvert i å hode ro og orden i lokalsamfunnet.
  3. Gi eksemplarer av boken til politiet og oppmuntre dem til å lese den og bruke den i arbeidet deres med lokalbefolkningen.
  4. Veien til lykke-offentlige informasjonsfilmer vist til ungdomsgrupper i skoler, på fritidsordninger og forvaringsanstalter, og få dem til å bruke Veien til lykke-boken i veilednings- og undervisningsprogrammene deres.
  5. Veien til lykke i bruk i foreldreklasser, sinnekontroll-programmer, kurs i konfliktløsning og gjengforebyggende arbeid.
  6. Forsyn tilsynsførere med kopier av Veien til lykke som de kan gi til de prøveløslatte samt familiene deres.
  7. Få eksemplarer av boken utdelt til innsatte i lokale fengsler.
  8. Gjenopptrykk Veien til lykke (tillatelse kan fås ved å kontakte oss) til din egen avdeling eller kontor.

BEGYNN I DAG

For gratis informasjonspakke med et eksemplar av Veien til lykke-boken og DVD-en som introduserer Veien til lykke-programmet, klikk her.