FENGSELSRESULTATER

Embetsmenn, personale innenfor fengselsvesen og kriminalomsorg og tidligere innsatte er enige om at Veien til lykke er løsningen til å redusere kriminalitet og gjenopprette respekt.

«Jeg har hatt fornøyelsen av å se Criminon-programmet ’in action’ i min avdeling i ungdomsfengselet i Los Angeles. Denne enheten huser mindreårige anklaget for de mest alvorlige forbrytelser inklusive mord ...De mindreårige ble notorisk mindre fiendtlige overfor hverandre og personalet, og mistet ikke lenger fatningen. De begynte å snakke til oss (personalet) med langt mer respekt enn tidligere og sluttet å snakke til oss på ’gjengspråket’ deres ... Når foreldrene kom på besøk om søndagen, ble de vist mye mer respekt fra barna sine enn tidligere.

Et av de ekstraordinære resultatene av programmet har vært at atskillige mindreårige nå tør innrømme at de har dårlig samvittighet over det de har gjort tidligere. En slik uttalelse er spesielt uvanlig for kriminelle av denne typen ... De mindreårige som var involvert i programmet har ikke vært låst inne i veldig lang tid, og vi har ingen disiplinære problemer med dem.» – Tilsynsførende, LA Central Juvenile Hall

«Jeg har sett hundrevis av innsatte delta i programmet med enormt positive resultater. Programmet er veldig godt lagt ut, det er effektivt og arrangert på en sånn måte at jeg kan bruke det selv med de innsatte under høy sikkerhet. Jeg tror at programmet i høy grad gjør en forskjell på de innsatte vi forsøker å nå.» Tilsynsførende, California State Maximum Security Prison

«Vi har i fengselet i Ensenada arbeidet med de mest uforbederlige og verste fangene i hele landet. Og vi har sett dem forandre seg. Med Hubbards metoder gjenvinner de sin egen selvrespekt. De er gått over til å bli produktive mennesker. Jeg er sikker på at disse individene aldri mer vil gå nedover kriminalitetens og stoffenes mørke, ensomme gater.» Politisjef, Mexicali, Mexico

«Veien til lykke gav meg en retning å gå i, som fortsetter med å holde meg ute av fengsel og være en produktiv borger som hjelper samfunnet med de tingene jeg føler jeg kan gi samfunnet tilbake.» Tidligere innsatt, San Quentin Prison

«Det som gjør denne organisasjonen annerledes enn andre ikke-statlige organisasjoner, er deres filosofi og hvordan dere anvender den til å utdanne og rehabilitere folk. Veien til lykke er et perfekt verktøy for å rehabilitere ungdommer. Dere gjør mye for å sikre at deres teorier virker i praksis.» Ministeren for ungdom og sosial utvikling, staten Lagos, Nigeria

«De fleste menneskene kjenner meg som en stabil forsørger for min familie med fire barn. Jeg er lykkelig gift, har en normal jobb og tar meg av min familie. Men før Veien til lykke kom inn i mitt liv, var det ut på gaten og inn i fengsel.» Tidligere innsatt, Montana Prison

«De suksessopplevelsene jeg har fått fra Veien til lykke har gjort det mulig for meg å ha kontroll over mine følelser ... Jeg har lært å veie og bedømme beslutninger før jeg foretar meg noe, og mest av alt har jeg lært hvem jeg er, hvilket er noe jeg ville ønske jeg hadde hatt en forståelse av før jeg kom inn i fengselssystemet. Jeg hadde ingen foreldre til å lære meg om moral og verdier som tenåring, så jeg lærte det på den harde måten, men nå, takket være dette kurset, har jeg en bedre vei. Takk.» Innsatt i amerikansk fengsel

                    Fengselspersonale og rådgivere,
                    Klikk her for å bestille din gratis
                    Gjenvinn selvrespekten-ressurspakke>>