SKOLERESULTATER

Pedagoger, skole- og samfunnsledere er alle enige om at Veien til lykke er et effektivt verktøy til å skape harmoniske og produktive innlæringsomgivelser og samfunn.

«Vi har redusert vold på skolen med 80 % i skoleåret som har gått. Vi har redusert den respektløse holdningen overfor lærerne og bruken av stygge ord … De unge er mer tilbøyelige til å sette seg ned, falle til ro og tenke over hva de gjør, samt å sette et godt eksempel. Det er en 100 prosents forbedring!» – Rektor på videregående skole, Michigan, USA

«I disse problemfylte tidene i skoledistriktet [vårt] er skolestyret delt og uenige med hverandre. Lokalsamfunnet er opprørt og misfornøyd. Vi står overfor et underskudd på 3 millioner dollar, og rykter om misligheter i offentlige prosedyrer. Veien til lykke har gitt oss en støtpute mot alle disse problemene i distriktet vårt. Den har gitt et lysende håp for elevene mine midt i en ellers mørk og urolig hverdag.» – Skolelærer, Texas

«I mange år ble fornuftsbaserte moralske verdier ikke engang nevnt. Så i våre dagers samfunn har vi barn som vokser opp uten et moralsk grunnlag. Dette er sannsynligvis den tredje generasjonen som ikke lærer om moral. Det sier seg selv at jo flere barn, foreldre og lærere som opplever og aktivt bruker forskriftene fra boken Veien til lykke, jo bedre vil samfunnet vårt bli.» –Ungdomsskolelærer, Texas

«Veien til lykke gir klassen min verdifull veiledning. Ungdomsskoleårene er en tid da de unge stiller mange spørsmål, og heftet deres er akkurat hva elevene trenger. Det gir dem stoff til ettertanke, og gir dem verdier som altfor ofte mangler i dagens verden.» – Lærer, California

«Elevene er mer villige til å akseptere andre. De diskuterer andre verdier og meninger og er så enten enige eller uenige, men det gjøres med respekt og uten konflikt eller krangler.» – Ungdomsskolelærer, Pennsylvania

«Etter at vi innførte bruken av Veien til lykke i klassene våre, sluttet elevene å slåss, og volden og alle problemene forsvant – et helt motsatt bilde enn hva som foregikk før.» – Rektor, Tel Aviv, Israel

«Etter innføringen av dette programmet i fjor har vi dokumentert et fall i dårlig oppførsel/manglende disiplin, åpenlys respektløshet og aggressiv oppførsel og holdning. Vi har dokumentert større gjensidig respekt og toleranse for andres individuelle forskjeller – en felles omsorg for andre, forståelse av hvor viktig det er å gi, samt en god konkurranseånd. Ettersom mange av elevene ikke har en modell for passende holdning og oppførsel, gir dette programmet oss en oppnåelig standard for hva som forventes av elevene.» – Rektor, Oakland, California

«Jeg stjal, slåss, skulket skolen, tok stoff, var respektløs overfor moren min – det var bare noen at de tingene jeg gjorde daglig for to år siden. Jeg hadde ingen mål i livet. Jeg blåste i om jeg ble skutt og døde. Jeg snakket ikke med moren min eller noen andre i familien. Holdningen min var forferdelig, uten grunn. Jeg begynte å ta et kurs om Veien til lykke, og jeg er stolt over å si at det reddet livet mitt. Nå arbeider jeg, og klarer meg veldig godt på skolen. Jeg er i veldig god kommunikasjon med familien min. Jeg går ikke rundt med gjengklær lenger, og det viktigste er at jeg nå har et mål i livet.»– Elev på ungdomsskolen, Los Angeles, California

«Med støtte fra Veien til lykke-stiftelsen har mer enn en million eksemplarer av Veien til lykke blitt utdelt i Palestina og Israel. Det skaper en stor forskjell. Heftet kan spille rollen med å rehabilitere begge folkene. Ministeriets komité for forbedring av utdannelse har instruert alle skoleveiledere i å utdanne palestinske barn ved bruk av Veien til lykke.» – Tidligere palestinsk viseminister for undervisning

«Det som gjør denne organisasjonen annerledes enn andre ikke-statlige organisasjoner, er filosofien deres og hvordan dere anvender den til å utdanne og rehabilitere folk. Veien til lykke er et perfekt verktøy for å rehabilitere ungdommer. Dere gjør mye for å sikre at teoriene deres virker i praksis. Jeg er takknemlig for det arbeidet dere har gjort, og ser frem til et fortsatt samarbeid om å utvide dette programmet.»– Ministeren for ungdom og sosial utvikling, staten Lagos, Nigeria

«Statistikkene for alvorlig kriminalitet i dette området har gått kraftig ned i de første fire månedene dette året. Jeg vet at utdelingen av 16 000 Veien til lykke-hefter har en stor del av æren for dette. Med dette redskapet, Veien til lykke, vinner vi, og vi vil vinne en endelig seier over forfallet som omgir oss.» – Leder for forening for forbedring av nabolaget, Sør-California

Lærere og pedagoger
Klikk her for å bestille din gratis
undervisningspakke for pedagoger >>