VELKOMMEN TIL PEDAGOGER OG LÆRERE

Ingen betviler at moralstandarden har gått nedover i løpet av de seneste årtiene. En kraftig økning i stoff- og alkoholmisbruk, som nå er altfor utbredt blant unge, har medført økt kriminalitet i skoler, byer og land. Statistikkene viser at utbredelsen av stoff og en kraftig stigning i vold går hånd i hånd.

Ærlighet, anstendighet og selvrespekt får daglig et skudd for baugen fra mange sider. Våre unge utsettes for gruppepress og kontakt med mennesker med dårlige intensjoner som profitterer på destruktive aktiviteter og fornedrelse, uten dømmekraft eller skrupler.

Som vi alle vet er ikke vold noe man bare finner i mørke smug og bakgater. Vold eller slagsmål i klasseværelser, skolens kantine, spisesal eller selv på lekeplassen er altfor utbredt.

Vi har forpliktet oss til å endre dette bildet ved å bruke Veien til Lykke – en veiledning til et bedre liv basert på sunn fornuft, som er blitt utdelt til ca. 100 millioner mennesker på 97 språk.

Veien til lykke som først ble innført i skolene for 30 år siden, er myntet på å hjelpe de som er fremtiden vår: de unge. Som pedagog har du en posisjon du kan skape positive forandringer fra.

Veien til lykke er verken religiøs eller full av fordommer. Den har blitt vel mottatt av skolebarn, lærere, pedagoger, skoleledere, professorer, guvernører, borgermestere, leger, sykepleiere, advokater og prester som selv har brukt levereglene i boken og slik har hjulpet andre til å føre et anstendig, ærlig og lykkeligere liv.

Veien til lykke
-ressurspakke for pedagoger
Nå har de mange årene med erfaring i bruken av Veien til lykke og programmene dens i skoler og blant elever blitt brukt til å skape et utrolig effektivt redskap for pedagoger som viser veien til et lykkelig og mindre farlig liv: Pedagogens resurspakke for Veien til lykke.

Vi tilbyr denne pakken GRATIS til lærere og ungdomsgrupper i lokalsamfunnet som et vesentlig verktøy for å hjelpe deg med å stanse det moralske forfallet som plager samfunnet vårt. Det har effektive strategier og praktiske verktøy og er klar til bruk i klasseværelser og forskjellige grupper.

Du kan skape en forskjell ved å bruke Veien til lykke i skolen og lokalsamfunnet ditt. Vi står klar til å hjelpe deg. Begynn i dag.

Klikk her for å bestille din gratis Pedagogens resurspakke for Veien til lykke >>