PROGRAMMER OG RESULTATER

Vi lever i en verden preget av mangel på moral og stigende kriminalitet. Enhver som er avhengig av andres goodwill og ærlighet – politi, forsikringsselskaper, handelsmenn eller banker, ja faktisk alle og enhver – har erfart hvilken skade dette samfunnets svekkede moralbegreper har gjort.

Veien til lykke ble skrevet for å fylle dette moralske tomrommet i samfunnet. Med de følgende programmene, pakkene og trinnene kan enhver lede andre til et bedre liv og glede.

TIL PERSONALE I KRIMINALOMSORGEN ELLER FENGSLER: Gjenvinn selvrespekten-ressurspakken. Denne pakken gir fagfolk innenfor fengselsvesenet og kriminalomsorgen effektive verktøy de kan bruke til å gjenopprette tillit, respekt og ærlighet hos de som er i fengsel.

FOR PEDAGOGER: Resurspakke for pedagoger – Denne pakken inneholder gode og effektive verktøy til å undervise i forskriftene basert på sunn fornuft som finnes i Veien til lykke.

FOR FIRMAER: Programmet for ansatte gir et firma de verktøyene det behøver for å øke moralen, de ansattes holdning, samt produktivitet.

PROGRAMMER FOR POLITIET: Dette programmet gjør det mulig for politiet å bruke Veien til lykke og redusere spredning av kriminalitet og vold i lokalsamfunnene.

FOR KRISEOMRÅDER: Disse trinnene hjelper enkeltpersoner med å roe ned områder som blir sønderrevet av opptøyer og krig.

FOR MYNDIGHETENE: Dette programmet gir nasjoner en moralkodeks som enhver innbygger, uansett rase, farge, trosretning eller religion kan følge, noe som derfor vil fremme fred i hele nasjoner.

FOR SAMFUNNSGRUPPER: Disse trinnene vil hjelpe dem med å gjøre en forskjell med de unge og å skape trygge omgivelser og nabolag.

FOR FORELDRE: Disse trinnene blir brukt til å hjelpe foreldre med å oppdra og undervise barna sine i verdier basert på sunn fornuft.

FOR TENÅRINGER: Disse enkle trinnene vil gi tenåringer praktiske midler til å hjelpe dem med å hjelpe vennene sine og å treffe korrekte moralske beslutninger.