RESULTATER I DET OFFENTLIGE

«Veien til lykke setter ikke en persons eksisterende religiøse overbevisning eller sosiale status i fare. På en måte når den frem overalt. Enten du er muslim eller hindu eller selv hvis du ikke tror på noe, så har den et svært effektivt budskap som er relevant for din egen tilværelse.» – Tidligere statsminister, Guyana, Sør-Amerika

«Veien til lykke er et perfekt verktøy til rehabilitering av disse ungdommene. Det som gjør denne organisasjonen annerledes enn andre ikke-statlige organisasjoner, er deres filosofi og hvordan dere anvender den til å utdanne og rehabilitere folk. Dere gjør mye for å sikre at teoriene deres brukes i praksis. Jeg er takknemlig for det arbeidet dere har gjort, og ser frem til et fortsatt samarbeid for å utvide dette programmet.» – Minister for ungdom og sosial utvikling, Lagos, Nigeria

«Jeg elsker deres organisasjons bok som heter Veien til lykke.Jeg har lest den tre ganger allerede og har delt den med andre. Dens filosofi er så parallell med min egen at det er utrolig.» J.C., viseguvernør

«For å oppmuntre unge mennesker til å gå foran med et godt eksempel, støtte elevers innsats for å få stoff vekk fra skoleområdene og bidra til å opprettholde et nivå av ærlighet, tillit og kompetanse, bør Concerned Businessmen’s Association of America [som bruker Veien til lykke-programmet] anerkjennes og gratuleres. Programmet deres er inspirerende. Deres besluttsomhet er fremragende. Deres budskap er fenomenalt. Jeg sender mine oppriktige gratulasjoner til de forretningsmennene som er involvert i dette bemerkelsesverdige programmet. Innsatsen deres vil merke opp en sti som andre helt sikkert vil følge.» – Tidligere guvernør i California

«Jeg tror at Veien til Lykke-brosjyrer er svært nyttige for å gi struktur til familier der den mangler eller ikke er effektiv. Da positive verdier er det grunnleggende fundamentet for å bygge en sterk familie, kan dette heftet hjelpe ved å fokusere på tillit, kjærlighet, ærlighet, den gylne regel og å gjøre livet bedre i stedet for å ødelegge det.» – P.S., Familievernet, California

«Boken deres tilbyr mange nøkterne forslag for å leve et sunt, stoff-fritt liv. Vi er heldige som har organisasjoner som deres som hjelper til i kampanjen for å leve sunt.» – J.H., visedirektør, Citizens' Advocate Office, Colorado

«Jeg vil anerkjenne innsatsen deres for å vise de forskjellige kulturene i verden hvordan man lever i harmoni. Jeg ser frem til den dagen hvor vi alle følger prinsippene som boken deres skisserer.» – J.J., amerikansk senator

«Dette materialet berører forskjellige områder i livene våre med hensyn til behandlingen av våre medmennesker og å redde miljøet vårt. Byen, akkurat som mange andre samfunn, mister ungdommene sine gjennom stoff og andre sosiale sykdommer. Kampanjen deres er god.» – C.H.D., øverste leder for brann-, rednings- og inspeksjonstjenestene

«Vi gir full honnør til deres bestrebelser på å gi deltagere i ungdomsorienterte grupper positive verdier og en følelse av egenverdi. Veien til lykke har en overflod av verdifull veiledning og bekrefter den gylne regelen – å behandle andre som du selv ønsker å bli behandlet.» – Ordfører, Ohio

«Mens jeg leste gjennom deler av boken deres, ble jeg slått av budskapet om ærlighet. Jeg mener at det er et viktig budskap til barn av i dag, så vel som ideen om å lære av erfaringene til tidligere generasjoner.» – Medlem av delstatsforsamlingen, California

«Det er virkelig en veiviser til å leve et lykkelig og produktivt liv, basert på sunn fornuft. Utfordringene vi står overfor daglig ser ofte uoverstigelige ut. Men ærlighet og vennlighet er smittsomt. Ved å dele disse karaktertrekkene vil vi gjøre vår verden til et bedre sted.» – Undersekretær for hæren, Washington, D.C.

«Boken har mange viktige ting å si. Men jeg tror dens største verdi er den måten det blir gitt på – med kjærlighet, fra en venn til en annen. Kapitlene kan være en ledesnor for en god vei å følge, enten for den som bruker boken, sitter i en regjering eller har et annet yrke.» – Bystyremedlem, Los Angeles, California

«Boken Veien til lykke bør være en inspirasjon for alle. Ved å følge de rådene som er beskrevet i boken, er det ingen tvil om at alle vil få utbytte av den personlig og vil lykkes på livets vei.» – Ordfører, California

«Å dele denne boken med andre er et nødvendig element i dette programmets suksess. Klikk her for å bestille flere eksemplarer av Veien til Lykke-boken i dag.

For en gratis informasjonspakke, inkludert et eksemplar av boken Veien til lykke og en DVD som forteller om Veien til lykke-programmet, klikk her