8. IKKE BEGÅ MORD.1

1

De fleste raser, fra de tidligste tider og frem til nå, har forbudt mord og straffet det strengt. Noen ganger er dette blitt utvidet til å si «du skal ikke slå i hjel», når en senere oversettelse av det samme verket har funnet at det stod «du skal ikke myrde».

Det er en betydelig forskjell mellom disse to uttrykkene «slå i hjel» og «myrde». Et forbud mot all dreping ville utelukke selvforsvar; det ville gå i retning av å gjøre det ulovlig å håndtere en slange som kveiler seg for å hugge et spedbarn; det ville sette et folk på vegetarkost. Jeg er sikker på at du kan finne mange illustrerende eksempler på de vanskelighetene et generelt forbud mot å drepe ville medføre.

«Mord» er noe helt annet. Per definisjon betyr det: «det at noen ulovlig dreper ett eller flere mennesker, spesielt når det gjøres med fullt overlegg.» Man kan lett se at mord vil være altfor lett i denne tidsalderen med voldsomme våpen. Man kunne ikke eksistere i et samfunn hvor man selv, ens familie eller venner var prisgitt noen som dro omkring og tilfeldig tok livet av folk.

Mord har med rette høyeste prioritet i sosial forebyggelse og gjengjeldelse.

Den dumme, den onde og den sinnssyke forsøker å løse sine virkelige eller innbilte problemer med mord. Og det har hendt at de har gjort det uten noen grunn i det hele tatt.

Støtt opp om ethvert påviselig effektivt program som håndterer denne trusselen mot menneskeheten, og skyv det fremover. Din egen overlevelse kan avhenge av det.

Veien til lykke
innbefatter ikke det å myrde eller
at dine venner, din familie eller du selv
blir myrdet.

  1. 1. mord: det at noen ulovlig dreper ett eller flere mennesker, spesielt når det gjøres med fullt overlegg (personen mente å gjøre det før handlingen ble utført).