14. VÆR TILLIT VERDIG.

Med mindre man kan stole på påliteligheten til dem omkring seg, er man selv i fare. Når de man stoler på lar en i stikken, kan ens eget liv komme i uorden, og selv ens egen overlevelse kan settes i fare.

Gjensidig tillit er den mest solide byggesteinen i mellommenneskelige forhold. Uten den faller hele byggverket sammen.

Pålitelighet er en høyt aktet egenskap. Når man har den, blir man ansett som verdifull. Når man har mistet den, kan man bli ansett som verdiløs.

Man bør få andre rundt seg til å vise pålitelighet og gjøre seg fortjent til selv å bli vist det. De vil bli mye mer verdifulle for seg selv og andre gjennom dette.

14-1. Hold det du har lovet.

Når man forsikrer, lover eller sverger på noe, må man sørge for at det skjer. Hvis man sier at man skal gjøre noe, bør man gjøre det. Hvis man sier at man ikke skal gjøre noe, bør man ikke gjøre det.

Ens respekt for andre er i ikke liten grad basert på om de holder sitt ord eller ikke. Til og med foreldre, for eksempel, ville bli forbauset over hvor mye de synker i sine barns aktelse når et løfte ikke blir holdt.

Folk som holder ord, stoles på og beundres. De som ikke gjør det, blir sett på som søppel.

De som bryter sitt ord, får ofte aldri en ny sjanse.

En person som ikke holder sitt ord, kan fort oppleve å bli viklet inn i og fanges av alle slags «garantier» og «restriksjoner», og kan til og med bli avskåret fra normale forhold til andre. Det finnes ingen mer effektiv måte å stenge seg ute fra sine medmennesker på enn ikke å holde de løftene man har gitt.

Man bør aldri tillate at en annen tar lett på det å gi et løfte. Og man bør insistere på at når et løfte er gitt, må det holdes. Ens eget liv kan bli svært uryddig når man prøver å omgås mennesker som ikke holder løftene sine. Det er ikke en sak man tar lett på.

Veien til lykke er
mye, mye lettere å ferdes langs
med mennesker man kan stole på.