INTERNATIONAL RESULTATER

Med en utdeling på omkring 100 millioner eksemplarer, når Veien til lykke til og med dypt inn i hjertet av områder som er i opprørernes hender, i Kongo.

Resultater fra å lese og bruke Veien til Lykke

«Jeg har opplevd vanskelige tider da jeg ble et av ofrene for vold da huset mitt ble bensinbombet. Jeg mistet min tro, jeg begynte å føle meg veldig deprimert. Det var etter å ha lest Veien til lykke at min livskraft ble gjenopplivet. Jeg føler nå at jeg er glad og jeg lever igjen. Jeg kan anbefale denne boken til alle som har opplevd motgang og hat — det vil endre livet ditt.» – L.E., Sør-Afrika

«Jeg er glad for at jeg kan lese denne boken og lære å bruke disse reglene til å få et bedre liv. Veien til lykke lærer ikke en person hva man skal gjøre eller ikke gjøre. Det handler om vårt liv i dag og vanskeligheter i et moderne samfunn. Denne boken vil være uhyre nyttig for russere, det vil hjelpe dem med å tro på seg selv, finne en støtte. Det er veldig viktig for folk å overleve nåtidens forferdelige vilkår. De må tro på seg selv. Jeg er sikker på at Veien til Lykke vil hjelpe.» – D.G., Moskva, Russland

«Dette lille heftet er et moralsk og etisk mirakel, som vi vil la falle rett i midten av vårt samfunn, så dens budskap kan sendes ut til alle sosiale lag og hvert hjørne av hjemlandet vårt. Det er ikke et religiøst eller politisk budskap, men et universelt budskap. I alle deler av landet vårt kan vi finne lidenskap, egoisme og ambisjoner som har en tendens til å ta oss vekk fra veien til lykke. Hvis Colombia anvendte læren av dette heftet, vil det bli et fredelig, ærlig og respektfullt land. Og vi ville ikke kjempe denne blodige krigen.» – H.O., tidligere innenriksminister i Colombia

«Heftet deres, som jeg mottok for to timer siden, var så fullt av viktig livsinformasjon, at jeg stoppet opp alt jeg jobbet med og begynte å lese med en gang. Tusen takk! Vi vil hjelpe dere å bygge en bedre verden.» – K.G., Micro Hall Art Center, Tyskland

I Saint Lucia setter voksne et godt eksempel ved å hjelpe unge med Veien til lykke

«Jeg skriver til dere for å bekrefte at jeg har mottatt dette herlige heftet Veien til Lykke. Motta min dypeste takknemlighet. Mens jeg leste det fant jeg det som en av de mest bevegende og rørende måter å snakke om livet på og den forferdelige meningsløsheten av krig. Mitt forslag er å trykke så mange eksemplarer som mulig av heftet så raskt som mulig på alle språk, og få dem delt ut til et størst mulig antall grupper av mennesker over hele verden.» – E.K., Ambassadør, fast representant for Slovakia til De Forente Nasjoner

«Mitt personlige formål i å skrive til deres stiftelse er dobbelt: for det første som en kollega som arbeider innenfor å tjene menneskeheten og for det andre å dele våre påskjønnelser av deres støtte til våre programmer for gatebarn. Vi setter pris på initiativet deres til å dele Veien til lykke hefter med oss under besøket til vårt program. Likeledes er de samme materialer godkjent som ressurs i vårt utdannelsessenter. Forskriftene i heftet er tatt med i vår læreplan om verdier. Vi mener at disse verdiene basert på sunn fornuft er akkurat hva disse barna trenger å lære.» Hvis vi kunne dele dette materialet med alle som arbeider for barn i vanskelige omstendigheter (barn i krigsområder, barn som arbeidsstyrke, osv.) så tror jeg at vi når ut til hvor vi skal.» – E.M., sykepleier

«Takk av hele mitt hjerte for en herlig bok, Veien til Lykke. Alle mine venner og jeg leste den igjen og igjen med stor fornøyelse. Det er en vakker utgave, og det gir verdifull informasjon om hvordan vi kan gjøre livene våre lykkeligere. Budskapet i publikasjonen er enda viktigere for oss borgere i det tidligere USSR, på grunn av den veldig vanskelige perioden i våre liv som vi opplever nå. Boken deres gir oss håp om en bedre fremtid, og det er dens største fordel.» – V.A., St. Petersburg, Russland

«Jeg er takknemlig for muligheten for å stifte bekjentskap med boken Veien til lykke. Jeg tror at det kan være nyttig for det litauiske folk til å reformere kulturen sin og gi ideen om at menneskelige forhold er basert på sunn fornuft mens de kommer ut av det kommunistiske mørke.» – Trygdeminister i Litauen

Folk fra alle samfunn – inkludert colombianske politifolk – tar ansvar for å forbedre sine samfunn med Veien til lykke

«Jeg vil gjerne benytte denne muligheten til enda en gang uttrykke min takknemlighet for deres bok Veien til lykke. Jeg skal ikke gjenta meg selv og sitere mitt tidligere brev i hvilket jeg gav uttrykk for min meget positive mening om denne boken, selv om jeg tror at det er umulig å overvurdere den.» — Utenriksminister, i Vilnius, Litauen

«Bokens emne og dens utseende har interessert oss mye. Det er ikke noe som kan sammenlignes med den i Litauen. Derfor tør vi si at det vil være vel verdt å offentliggjøre Veien til lykke som en bok som fremmer verdier for både unge og voksne, så alle kan vurdere sine handlinger og oppdage meningen med livet.» — D.T., Departementet for kultur og utdannelse i Litauen

«Vi setter stor pris på innsatsen deres for å forbedre menneskeheten og gi en bedre fremtid for befolkningen i Ukraina og i hele verden. Vi står i gjeld til dere for å bringe vår yngre generasjon opp i en ånd av høy moral og god vilje, og for å avsløre grunnlaget for menneskelige verdier til vårt folk. Det ville være vidunderlig å ha minst ett eksemplar av denne storslåtte boken i alle skoler og biblioteker.» — Departementet for utdannelse i Kiev, Ukraina