RESULTATER I LOKALSAMFUNNET.

Suksess fra bruken av Veien til lykke i lokalsamfunnet.

Stoff, kriminalitet og vold trives bare i en kultur som har mistet klare begreper om hva som er rett og galt.

«Vi hadde noen tenåringer og yngre barn i nabolaget som stadigvekk slåss, kalte hverandre navn og mobbet, skapte mye fiendtlighet og det gikk helt over styr. Jeg gav dem bøkene og så hele holdningen deres endret seg – de holdt ikke lenger på med å slåss. I stedet begynte de å samarbeide. De dannet et fotball- og et basketballag og begynte å være venner igjen. Disse er helt klare resultater jeg personlig har observert og det er flere. Mange, mange takk for heftene, som vi bruker til å forbedre vårt område!» – G.S., Samfunnsadvokat

«Da jeg leste igjennom Veien til lykke ble jeg begeistret for de fundamentale, enkle sannhetene som den var i stand til å legge for dagen. Jeg kunne se at det er et verdifullt redskap til å fremme positive holdninger og synspunkter hos de unge. Vi vil dele ut disse bøkene til de unge i vår ungdomsklubb.» – Ansvarlig leder, Monterey, California

«Veien til lykke-heftet har de sanne bestanddelene. Det gir moralsk støtte, alminnelig sunn fornuft, det virkelig grunnleggende disse barna trenger å vite, og det er ikke så langt at de ikke kan komme seg gjennom det. Jeg ga heftet til en mor som fortalte meg at det hjalp henne til å sette ord på det hun alltid hadde ønsket å fortelle barna sine, men ikke hadde funnet ord for. Hun sa at dette heftet frisker opp det hun alltid hadde visst. Ting hun alltid hadde følt at en eller annen burde skrive en bok om, slik at våre barn kunne lære dem å kjenne. Det vil ikke være nødvendig nå som vi har Veien til lykke-heftene.» Enhver vi gir hefter til uttrykker deres påskjønnelse. Lærere, foreldre, geistlige og innbyggerne her har alle ønsket flere eksemplarer til sine venner, så de har deltatt i våre bestrebelser på å få heftet delt ut til alle foreldrene i området. Vi har allerede bestilt over 25 000 eksemplarer.» – A.H., direktør for samfunnsgruppe, Watts, California

«Jeg er glad for at deres organisasjon tar utfordringen med å gjøre lokalsamfunn til sikre steder å bo i. Jeg er begeistret over at deres gruppe har gjort så store fremskritt på grasrotnivå.» – Kriminalforebyggende samfunnsorganisasjon, California

«Tusen takk for å dele ut heftene i Santee, California. Det var så mange gode råd og jeg ber for at det vil komme en masse godt ut av det. Jeg gav det videre til min familie. Takk igjen. – M.B.

«Vi elsker hele ideen og det går hånd i hanske med vårt oppdrag hvilket er å inspirere piker til de høyeste idealer av karakter, adferd og patriotisme for å oppnå sitt fulle potensial... Jeg ville ønske den kunne deles ut til alle familier i landet.» — leder av ungdomsgruppe, Abilene, Texas

Gjennom året samlet lag av frivillige seg og gikk i gang med personlig å utdele eksemplarer av Veien til lykke i sine lokalsamfunn.
«Jeg har aldri følt meg så oppløftet som etter å ha lest Veien til lykke. Alle barna i teatergruppen har fått sitt eget eksemplar de kan lese. Inntil nå har vi utdelt over 1500 eksemplarer i Toledo, Ohio, og Detroit, Michigan, under våre spesielle presentasjoner. Alle som har mottatt den har gitt særdeles gode tilbakemeldinger på det positive budskapet. I en verden som i dag er så plaget av ødeleggelse, er det en velsignelse å ha en slik bok som kan bidra til å gi sterke moralske verdier til dagens ungdom.» – D.A., leder

«Statistikkene for alvorlig kriminalitet i dette området har gått kraftig ned i de første fire månedene dette året. Jeg vet at utdelingen av 16 000 Veien til lykke-hefter har en stor del av æren for dette. Med dette redskapet, Veien til lykke, vinner vi, og vi vil vinne en endelig seier over forfallet som omgir oss.» – Direktør for samfunnsgruppe, Los Angeles, California

«Veien til lykke-heftet har hatt forbløffende suksess med å hjelpe barn og voksne til bedre å forstå hvordan deres egen og deres omgivelsers lykke avhenger av anvendelse av fornuftige prinsipper for atferd. De 21 forskriftene i Veien til lykke forklarer på en lettforståelig måte hva en person skal gjøre for å klare seg godt i livet og være glad ...Det forklarer på en tydelig og effektive måte hvordan lykke avhenger fullstendig av å være pålitelig, arbeidsom, kompetent og å vise respekt for andre.» — Bob Sullivan, President for Den internasjonale Veien til lykke-fritidsklubben

«Når det dreier seg om kriminalitet og stoff er det to fundamentale strategier. Den ene er den håndteringen av problemet med kriminalitet og stoff som allerede eksisterer; med andre ord REHABILITERING AV KRIMINELLE og REHABILITERING AV STOFFMISBRUKERE. Og den andre fundamentale strategien er FOREBYGGELSE AV KRIMINALITET og FOREBYGGELSE AV STOFFMISBRUK.Veien til lykke-boken er et meget effektivt redskap som har vært og stadig blir brukt med suksess i programmer til rehabilitering av kriminelle og stoffmisbrukere, så vel som i programmer til forebyggelse av kriminalitet og stoffmisbruk. Ved å utdanne oss selv og barna våre i de fundamentale sannhetene for livet fra Veien til lykke-boken, kan vi FOREBYGGE kriminalitet og stoffmisbruk før det starter. Et annet punkt som jeg ønsker å gjøre helt klart er at stoff, kriminalitet og vold bare trives i en kultur som har mistet klare begreper om rett og galt. Veien til lykke-heftet spiller en stor rolle for gjenopprettelsen av disse verdiene.» – Pastor Dr. Ronald L. Jackson, Sr. Adm. direktør, American betterment Organization

«Jeg ønsker i høy grad å sponse dette programmet her i New Haven. For det første kunne dette bli et storslått samarbeid med andre organer innenfor sosialt arbeid. Programmene våre omfatter ikke bare sportsfasiliteter, men vi huser også et allsidig innkvarteringsprogram for kvinner og barn, barneomsorg, et etterskoleprogram, forbindelse til tenåringer, hjelp til voldtektsofre og et midlertidig hjem for mishandlede kvinner. Vi besøker mange klienter, og jeg vil gjerne engasjere dem i denne kampanjen. Takk for dette programmet.» – R.L., Direktør for utvikling av menneskelige ressurser, New Haven, Connecticut

«Jeg har hatt det hellet å se mange andre som er tilknyttet dette programmet her i Fresno føre et gladere og mer stabilt liv, og deretter gå i gang med å hjelpe andre i deres omgivelser med å få en bedre livskvalitet. Denne kampanjen som er basert på Veien til lykke gir fantastiske resultater med små midler. – L.S., Fresno, California

«Jeg er forbløffet over den måten folk har støttet oss i løpet av våre første år hvor vi har sponset «Gå foran med et godt eksempel-konkurransen». Alle jeg forteller om Veien til lykke-boken og ’Gå foran med et godt eksempel-konkurransen’ har vært imponerte og har bakket det opp. Vår fremtid ER barna våre, og jeg er glad for at jeg har kunnet hjelpe barn i mitt lokalsamfunn med Veien til lykke– D.R.

«Det er et utrolig nyttig hefte å få delt ut til de av våre naboer som ikke tilhører en kirke. Våre naboer kommenterte at det virkelig viste en veiledning til et bedre liv basert på sunn fornuft.» — L.S.R., Den forente metodistkirken

«Jeg var virkelig glad for Veien til lykke og har til hensikt å bruke den flittig. Jeg er involvert i Utahs alternative nettverk, og jeg er spesielt interessert i resosialisering av unge og alternativ utdannelse. Vi har en unik kultur her, veldig religiøst orientert og derfor er vi sikkert i en bedre posisjon på dette punktet enn i mange andre områder. Ungdommen her er imidlertid veldig antireligiøs og kan ikke nås ved å preke den lokale doktrinen, så jeg ser på heftet deres som et meget levedyktig alternativ for dem.» – M.C.

Få en gratis informasjonspakke inkludert en gratis kopi av boken Veien til lykke og en DVD som forteller om Veien til lykke-programmet: klikk her

Bestill dine eksemplarer av Veien til lykke- boken og filmen i dag. Tilgjengelig på 97 språk Besøk nettbutikken vår.