LYKKE 1

1

Ekte glede og lykke er verdifullt.

Hvis man ikke overlever, kan man ikke oppnå noen lykke og glede.

Å prøve å overleve i an kaotisk,2 uærlig og generelt umoralsk 3 samfunn er vanskelig.

Alle individer eller grupper søker å få ut av livet den glede og frihet fra smerte som de kan.

De dårlige handlingene til andre omkring deg kan true din egen overlevelse.

Andres uærlighet og dårlige oppførsel kan vende din egen lykke til tragedie og sorg.

Jeg er sikker på at du kan komme på eksempler hvor dette faktisk skjedde. Slike forurettelser reduserer ens overlevelse og svekker ens lykke.

Du er viktig for andre mennesker. Du blir lyttet til. Du kan påvirke andre.

Lykken eller ulykkeligheten til andre du kjenner, er viktig for deg.

Uten for mange vanskeligheter kan du, ved å bruke denne boken, hjelpe dem med å overleve og føre lykkeligere liv.

Selv om ingen kan garantere at noen andre kan være lykkelige, kan deres muligheter til overlevelse og lykke forbedres. Og med deres vil også dine forbedres.

Det står i din makt
å peke ut veien til et mindre farlig
og lykkeligere liv.

  1. 1. lykke: en tilstand av velvære, tilfredshet, glede; glad, munter, ubekymret eksistens; reaksjonen på at det skjer hyggelige ting med en.
  2. 2. kaotisk: som karakteriseres eller kjennetegnes av total uorden eller forvirring.
  3. 3. umoralsk: ikke moralsk; som ikke følger gode praksiser for oppførsel; som ikke gjør det riktige; som mangler enhver idé om passende oppførsel.