11. IKKE SKAD EN PERSON SOM VIL VEL.1

1

Til tross for at onde mennesker insisterer på at alle mennesker er onde, finnes det mange gode menn og kvinner omkring. Du har kanskje vært så heldig å kjenne noen.

I virkeligheten fungerer samfunnet takket være kvinner og menn som vil vel. Offentlig ansatte, opinionsledere og folk i det private næringslivet som gjør jobbene sine, er stort sett mennesker som vil vel. Hvis de ikke var det, ville de forlengst ha sluttet å utføre arbeidet sitt.

Slike mennesker er lette å angripe: Selve deres anstendighet hindrer dem fra å overbeskytte seg selv. Likevel avhenger overlevelsen til de fleste individene i et samfunn av dem.

Voldsforbryteren, propagandisten og de sensasjonshungrige mediene har alle en tendens til å distrahere ens oppmerksomhet bort fra det solide, dagligdagse faktumet at samfunnet ikke ville fungere i det hele tatt hvis det ikke var for individer som vil vel. Siden disse vokter gatene, veileder barna, tar temperaturene, slukker brannene og snakker sunn fornuft med rolige stemmer, er man tilbøyelig til å overse det faktumet at mennesker som vil vel, er de som holder verden i gang og Mennesket i live på denne jorden.

Likevel kan slike bli angrepet, og kraftige tiltak bør foreslås og iverksettes for å forsvare dem og beskytte dem mot skade. For din egen, din families og dine venners overlevelse er avhengig av dem.

Veien til lykke er
mye lettere å følge når
man støtter mennesker
som vil vel.

  1. 1. vil vel: tradisjonelt betyr «personer som vil vel» de som mener vel mot sine medmennesker, og som arbeider for å hjelpe dem.