4. ELSK OG HJELP BARN.

Dagens barn vil bli morgendagens sivilisasjon. Å sette et barn til verden i dag ligner litt på det å plassere det i et tigerbur. Barn kan ikke håndtere omgivelsene1sine, og de har ingen virkelige ressurser. De trenger kjærlighet og hjelp for å klare seg.

Dette er et ømtålig problem å diskutere. Det finnes nesten like mange teorier om hvordan man oppdrar eller ikke oppdrar et barn som det finnes foreldre. Hvis man gjør det feil, kan det ikke desto mindre føre til mye sorg, og man kan til og med gjøre det vanskelig for seg selv senere i livet. Noen prøver å oppdra barn på den måten de selv ble oppdratt, andre forsøker nøyaktig det motsatte, og mange fastholder den ideen at barn bare bør få vokse opp på egen hånd. Ingen av disse garanterer et vellykket utfall. Den siste metoden er basert på den materialistiske2 ideen at et barns utvikling svarer til rasens evolusjonære3historie; at på en eller annen magisk måte, uten noen forklaring, vil barnets «nerver modnes» etter som det vokser opp, og resultatet vil bli en moralsk4 voksen med god oppførsel. Skjønt teorien motbevises med letthet, ganske enkelt ved å legge merke til det store antallet kriminelle hvor nervene på en eller annen måte ikke modnet, er det en doven måte å oppdra barn på, og oppnår en del popularitet. Den tar ikke vare på din sivilisasjons fremtid eller dine eldre dager.

Et barn ligner litt på en blank tavle. Hvis du skriver gale ting på den, vil det stå gale ting der. Men i motsetning til en tavle kan et barn begynne å skrive selv: Barnet har en tendens til å skrive det som allerede er skrevet. Problemet kompliseres av det faktumet at mens de fleste barn er i stand til å vise stor anstendighet, er noen få født sinnssyke, og i dag blir noen til og med født narkomane: Men slike tilfeller er uvanlige og i fåtall.

Man oppnår ingenting ved bare å prøve å «kjøpe» barnet med en overveldende mengde leker og eiendeler, eller å «kvele» og beskytte barnet: Resultatet kan bli temmelig redselsfullt.

Man må bestemme seg for hva man prøver å få barnet til å bli: Dette modifiseres av flere ting: (a) Hva barnet grunnleggende sett kan bli ut fra iboende personlighet og potensial; (b) hva barnet selv faktisk ønsker å bli; (c) hva man ønsker at barnet skal bli; (d) de tilgjengelige ressursene. Men husk at uansett hva svaret på dette til sammen blir, vil barnet ikke overleve godt med mindre han eller hun til slutt blir selvstendig og meget moralsk. Hvis ikke, vil sluttproduktet sannsynligvis bli en belastning for alle, også for barnet selv.

Uansett hvor glad man er i barnet, husk at barnet ikke kan overleve godt i det lange løp hvis det ikke får beina sine plassert på veien mot overlevelse. Det vil ikke være noen tilfeldighet hvis barnet kommer på gale veier: Dagens samfunn er skreddersydd for at et barn skal mislykkes.

Det vil hjelpe enormt hvis du oppnår et barns forståelse av og enighet i å følge de forskriftene5 denne boken inneholder.

Det som fungerer, er ganske enkelt å prøve å være barnets venn. Det er unektelig sant at et barn trenger venner. Prøv å finne ut hva et barns problemer virkelig er, og prøv å hjelpe til med å løse dem uten å knuse dets egne løsninger. Observer dem – og dette gjelder selv spedbarn. Lytt til hva barn forteller deg om livene sine. La dem hjelpe – hvis du ikke gjør det, blir de overveldet av en følelse av takknemlighetsgjeld6 som de så må undertrykke.

Det vil hjelpe barnet enormt hvis du oppnår forståelse av og enighet om denne veien til lykke, og får ham eller henne til å følge den. Det kunne ha en enorm effekt på barnets overlevelse – og din egen.

Et barn klarer seg faktisk ikke bra uten kjærlighet. De fleste barn har en overflod av kjærlighet å gi tilbake.

Veien til lykke
omfatter også det å elske og
hjelpe barn, fra spedbarnsalderen
til de står på terskelen til voksenlivet.

  1. 1. omgivelser: miljøet rundt en; de materielle tingene omkring en; området man bor i; de levende tingene, gjenstandene, rommene og kreftene man lever med, uansett om de er nært ved eller langt unna.
  2. 2. materialistiske: vedrørende den oppfatningen at bare fysisk materie eksisterer.
  3. 3. evolusjonære: vedrørende en meget gammel teori om at alle planter og dyr utviklet seg fra enklere former, og ble formet av omgivelsene sine i stedet for å bli planlagt eller skapt.
  4. 4. moralsk: i stand til å skjelne mellom riktig og gal oppførsel; som beslutter og handler ut fra denne
    forståelsen.
  5. 5. forskrifter: regler eller utsagn som tilrår eller fastsetter et prinsipp eller prinsipper, eller en handlemåte vedrørende oppførsel; anvisninger ment som en regel eller regler for oppførsel.
  6. 6. takknemlighetsgjeld: tilstanden eller faktumet å skylde en annen noe til gjengjeld for ting eller tjenester man har mottatt.