PROGRAM FOR NÆRINGSLIVET

Gjenoppretter tillit og ærlighet på arbeidsplassen

Vi lever i en verden med mangel på moral og stigende kriminalitet. Vi merker følgende av dette hver eneste dag. Tyveri begått av ansatte er årsaken til en tredjedel av alle konkurser og koster arbeidsgiverne 1 milliard dollar i året. Forsikringssvindel overstiger 80 milliarder dollar årlig fra falske ulykker, skader og sykdommer.

Atferd som engang ble betraktet som uakseptabel, som å lyve, snyte og dekke over feil, har blitt helt alminnelig på dagens arbeidsplasser. Legg dette sammen med økt stoffmisbruk, mellommenneskelige konflikter, lav moral, fravær fra jobben og personalutskifting, og det er ingen tvil om at denne krisen trenger en effektiv løsning.

Roten til alt dette er et tap av den grunnleggende moralen og verdiene som er nødvendige for å skape en enestående integritet på arbeidsplassen.

Noe som hjelper til med å gjenopprette tillit og ærlighet, er Veien til lykke, en veiviser til et bedre liv, basert på sunn fornuft. Denne ikke-religiøse utgivelsen med sine tjueen sentrale prinsipper, veileder en person i retning av etiske valg, spesielt når de står overfor vanskelige beslutninger.

Brukt av bedriftsledere, samfunnsledere og pedagoger i mer enn tjuefem år, har Veien til lykke hatt en ubetinget suksess med hensyn til å endre holdning, atferd og evne til å løse problemer hos de ansatte.

Uansett om du er direktør, personalsjef, en som hjelper de ansatte eller interessert forretningsmann, kan dette programmet hjelpe deg med å påvirke andre på deres vei mot ærlige og etiske valg, og dermed øke produktiviteten og levedyktigheten til din virksomhet eller organisasjon.

For å bestille en gratis Veien til lykke-informasjonspakke for bedrifter, klikk her>>

The Way to Happiness Foundation tilbyr deg også en omfattende pakke som du kan bruke til å gjenskape verdier basert på sunn fornuft på arbeidsplassen din.

For å bestille din Ressurspakke for verdier basert på sunn fornuft, klikk her>>