RESULTATER I NÆRINGSLIVET

Mange bedrifter har interne workshoper som dekker den praktiske anvendelsen og bruken av Veien til lykke.
«Jeg tror på prinsippene boken deres tar for seg. De 21 forskriftene boken inneholder er helt relevante for vår nåværende livsstil, og jeg tror at mange av gjestene våre vil synes det samme. Det er også en interessant analogi å sammenligne livet med en motorvei der de som ønsker å være lykkelige er nødt til å vite hvor kantene er.» – Hotelleder, Florida

«Veien til lykke-boken var og er hovedårsaken til at jeg har en meget lav tapsprosent, og det betyr at klientene mine generelt klarer seg mye bedre. Som et resultat av dette bruker jeg boken som grunnlag for å ekspandere kontoret mitt. Vi gir den til de personene som søker jobb på kontoret, og jeg gir den til forretningsforbindelsene mine. Jeg kan varmt anbefale bruken av boken i forretningsverdenen.» – D.N., forsikringsagent, Los Angeles, California

«I de siste årene har brødrene mine og jeg vært aktive deltagere og sponsorer i den amerikanske ’Gå foran med et godt eksempel-konkurransen’ som er basert på Veien til lykke. Det har vært godt for forretningen vår fordi det plasserer oss på den riktige siden av kampen mot stoff, og øker statusen og respekten vår i forretningsverdenen. Formålet med kampanjen og resultatene er veldig viktige for oss fordi vi er interessert i å skape gladere og mer fornuftige omgivelser barna våre kan vokse opp i. Vi håper at vårt aktive engasjement i kampanjen har inspirert andre firmaer til å gjøre det samme.» – J.F., forretningsmann, Palo Alto, California

«Jeg tror at Veien til lykke-bøkene vil være en god tilføyelse til motellets lesestoff. Ettersom de er ikke-religiøse kan de ikke støte noen, og mange vil ha glede av dem.» – Hotelldirektør, Florida

Forretningsfolk som er interessert i lokalsamfunnene sine fremmer Veien til lykke i deres daglige aktiviteter.
«Å delta i Veien til lykke-kampanjen har vært en meget givende opplevelse for meg. Jeg har gledet meg stort over å høre mine pasienters positive reaksjoner. Mange har takket meg personlig for Veien til lykke-boken, og de ble glade for å få enda et eksemplar de kunne gi videre til sine venner. Jeg anbefaler enhver som overveier å delta i Veien til lykke-kampanjen å gjøre det. Jo flere mennesker som kommer i kontakt med dette heftet, jo bedre vil samfunnet vårt bli.» – M.S., Tannlege, Waco, Texas

«Den innsikten som finnes i Veien til lykke er en fortsatt kilde til inspirasjon for medarbeiderne; det går ikke en dag uten at de får en ny erkjennelse. Den positive effekten på de ansatte er helt klart avspeilet i omgangen deres med hotellgjestene.» – Hotellvert, Georgia

«Vi henviser ofte våre ansatte til boken for å hjelpe dem å løse personlige problemer. Denne boken er, helt ærlig, en medvirkende faktor til vår suksess.» (Vi åpner vår fjerde nye avdeling ...)» — R.S., Utdannelsesleder, Burbank, California

«Som dere foreslo gir vi nå Veien til lykke til alle kundene våre når vi er ferdige med arbeidet på husene deres. Her er noen av resultatene. For nylig ringte en av kundene våre og roste oss for å spre Veien til lykke. Hun sa at hun leste den for barna sine. Det var også en kiropraktor som bestilte 1000 eksemplarer for å gi til pasientene sine. Og i siste uke ringte en kunde til kontoret og ba om flere eksemplarer til tannlegeklinikken sin. Det sprer seg som en steppebrann.» – T.C., Områdekoordinator, St. Paul, Minnesota

«Gjestene våre er veldig glade for boken. Jeg mottok dem og la en i hvert rom, og resultatet er meget positivt. Jeg er glad for å ha denne boken for å hjelpe til med å skape et lykkelig samfunn.» – Hotelldirektør, California

«Mens jeg solgte tepper ved veikanten, ga jeg for nylig et eksemplar av Veien til lykke til eieren av den eiendommen jeg solgte ved. Han kom tilbake neste dag og bad om 7 til. Han ville gi dem til bestemte venner og forretningsforbindelser. Jeg takket ham for å få bruke eiendommen hans til å selge tepper fra, og for å la oss være der på søndag uten betaling. Han holdt ivrig opp ekstraeksemplarene av Veien til lykke som jeg nettopp hadde gitt ham, og sa ’Det er en billig pris for det her!’ » – L.J., Pocatello, Idaho

Medarbeidere liker godt å dele ut eksemplarer av Veien til lykke til sine kunder og kollegaer.
«Det er tydelig at moral og ærlighet mangler i store deler av befolkningen i dag. Boken deres sier det rett ut, slik det bør være, og vil forhåpentligvis påminne folks samvittighet om behovet for å forbedre livsstilen deres og få sundere og mer vitale omgivelser, ikke bare for dem selv, men for for alle rundt dem. – Daglig leder ved hotell, Texas

«Jeg skriver dette brevet til dere for å uttrykke mine synspunkter om bruken av Veien til lykke-boken på arbeidsplassen. På grunn av den bemerkelsesverdige suksessen ved å anvende den, har de ansatte med stort flertall stemt for å anta Veien til lykke som den offisielle moralkodeksen. Av den grunnen er boken inkludert i bedriftshåndboken vår, og studeres av alle ansatte. Takk for alt det arbeidet dere har gjort for å gjøre dette mulig.» – C.J., Styreformann og CEO, Los Angeles, California

«Vi har erfart at boken er et fremragende verktøy til å forbedre personlige forbindelser, forholdet til kunder og personlig moral ... Medarbeiderne våre refererer ofte til Veien til Lykke-boken når de står overfor problemer som de ikke riktig vet hvordan de skal håndtere. Vi er så fornøyde med boken at vi har begynt å dele den ut til kundene våre.» – M.B., Nutritional Center, Hollywood, California

«Etter jeg hadde lest Veien til lykke første gang, ble jeg imponert over enkelheten og klarheten i forskriftene, samt den fantastiske anvendeligheten til verket. Veien til lykke er en bok med sunn fornuft som hjelper til å styre barn og unge vekk fra stoff og kriminalitet, og kan gjenopprette de tradisjonelle verdiene til samfunnet ved å gi enkeltpersoner og grupper grunnleggende prinsipper som fremmer en forståelse for hva som er riktig og galt. Jeg vil anbefale at andre firmaer og sosialt bevisste enkeltpersoner slutter seg til oss i denne kampanjen.» – T.H., Leder, Glendale, California

Bestill dine eksemplarer av Veien til Lykke-boken i dag. Tilgjengelig på 97 språk i lommeformat, som innbundet bok og som lydbok. Klikk her for å besøke nettbutikken vår.