PROGRAM FOR FENGSELSVESEN

Gjenoppretter selvrespekten hos voksne og unge

Å redusere kriminalitet og tilbakefall er et stort problem på strafferettsområdet. Ved roten av kriminalitet og sosialt forfall ligger et tap av de grunnleggende moralverdiene som skal til for å opprettholde en ordentlig kultur.

Nå finnes det imidlertid et effektivt verktøy til å påvirke negativ adferd og gjenopprette respekt: Veien til lykke en moralkodeks som utelukkende er basert på fornuft for alle raser, trosretninger og kulturer. Det har blitt delt ut mer enn 100 millioner eksemplarer på over 100 språk i over 170 nasjoner.

Veien til Lykke hjelper personale i kriminalomsorgen og fengsler over hele verden til å hjelpe andre med å få en ny sjanse. I fengsler, ungdomsfengsler og kriminalpreventive programmer har dette bemerkelsesverdige verktøyet vist seg å være uvurderlig.

Tusenvis av lovovertredere som har vært i kontakt med Veien til lykke-boken har noe bemerkelsesverdig å si: «Jeg fikk selvrespekten min tilbake.» Ikke-religiøs og velegnet til alle etniske grupper og trosretninger, gir den en innsatt de verktøyene han trenger for å omstrukturere tankegangen sin og få orden på livet med tillit, respekt og ærlighet.

Hvis du arbeider innenfor kriminalomsorg eller fengselsvesen og er interessert i å innføre Veien til lykke-programmet i din institusjon eller fasilitet, klikk her for å finne ut mer om Gjenvinn selvrespekten-ressurspakken>>

For å bestille din gratis Gjenvinn selvrespekten-ressurspakke, klikk her >>