EPILOG

Lykke ligger i å engasjere seg i aktiviteter som er verdt å gjøre. Men det er bare én person som med sikkerhet kan si hva som vil gjøre en lykkelig – en selv.

Forskriftene i denne boken er egentlig veikantene: Overtrer man dem, er man som sjåføren som kjører i grøfta – resultatet kan bli ødeleggelsen av øyeblikket, forholdet eller et liv.

Bare du kan si hvor veien går, for man setter sine mål for timen, for forholdet, for en fase i livet.

Man kan noen ganger føle seg som et virvlende løvblad som blåser nedover en skitten gate, man kan føle seg som et sandkorn som sitter fast på ett sted. Men ingen har sagt at livet var en rolig og velordnet ting: Det er det ikke. Man er ikke et forrevet løvblad eller et sandkorn: Man kan, i større eller mindre grad, tegne opp sitt eget veikart og følge det.

Man kan føle at ting er sånn nå at det er altfor sent å gjøre noe som helst, at ens tidligere vei er så rotet til at det ikke finnes noen sjanse til å tegne opp en vei for fremtiden som vil bli noe annerledes: Det finnes alltid et punkt på veien der man kan tegne opp et kart for en ny vei. Og prøve å følge den. Det finnes ingen person i live som ikke kan skape en ny begynnelse.

Det kan sies uten den minste frykt for motsigelser at andre muligens kan gjøre narr av en og på forskjellige måter prøve å skyve en ut mot kanten, å friste en på forskjellige måter til å føre et umoralsk liv: Alle slike personer gjør slikt for å oppnå sine egne private mål, og man vil ende opp med tragedie og sorg hvis man tar hensyn til dem.

Selvfølgelig vil man nå og da ha nederlag når man prøver å anvende denne boken og å få den anvendt. Man bør bare lære av disse og fortsette. Hvem sa at veien ikke har humper?

Man kan likevel ferdes på den. Mennesker kan falle: Det betyr ikke at de ikke kan reise seg igjen og fortsette.

Hvis man holder seg innenfor veikantene, kan man ikke komme særlig galt av sted. Ekte begeistring, lykke og glede kommer av andre ting, ikke av ødelagte liv.

Hvis du kan få andre til å følge veien, vil du selv være fri nok til å gi deg selv en sjanse til å oppdage hva virkelig lykke er.

Veien til lykke er en rask vei
for dem som vet hvor kantene er.

Du er sjåføren.

Far vel.