21. BLOMSTRE OG LYKKES.1

1 2

Noen ganger prøver andre å knuse en, å tilintetgjøre ens håp og drømmer, ens fremtid og en selv.

Ved hjelp av latterliggjøring og mange andre metoder kan en annen som har onde hensikter overfor en selv, prøve å få det til å gå nedover med en.

Uansett hva grunnen til det er, kan man bli angrepet når man prøver å forbedre seg og bli lykkeligere i livet.

Det er noen ganger nødvendig å håndtere slikt umiddelbart, men det finnes en håndtering på lengre sikt som sjelden mislykkes.

Nøyaktig hva er det slike folk prøver å gjøre mot en? De prøver å redusere en nedover.

De må oppfatte det som at man er farlig for dem på en eller annen måte: At hvis man kom seg frem i verden, kunne man være en trussel mot dem. Så på forskjellige måter forsøker slike folk å undertrykke ens talenter og evner.

Noen galninger har til og med en generell plan som går som følger: «Hvis A blir mer fremgangsrik, kunne A bli en trussel mot meg; derfor må jeg gjøre alt jeg kan for å gjøre A mindre fremgangsrik.» Det ser aldri ut til å falle slike inn at handlingene deres kunne gjøre A til en fiende selv om han ikke var noen fiende tidligere. Det kan klassifiseres som en nesten sikker måte for slike galninger å komme i vanskeligheter på. Noen gjør det bare på grunn av fordommer eller fordi de «ikke liker noen».

Men hvordan det enn blir forsøkt, er det virkelige målet for slike folk å få den de angriper til å bli mindre og til å mislykkes i livet.

Den virkelige håndteringen av en slik situasjon og slike folk, og den virkelige måten å overvinne dem på, er å blomstre og lykkes.

Å ja, det er sant at slike folk, når de ser at en forbedrer forholdene sine, kan bli helt ville og angripe enda hardere. Det man bør gjøre, er å håndtere dem hvis man må, men ikke gi opp å blomstre og lykkes, for det er hva slike folk ønsker at du skal gjøre.

Hvis du blomstrer og lykkes mer og mer, blir slike folk etter hvert apatiske angående det: De kan gi det opp fullstendig.

Hvis ens mål i livet er umaken verdt, hvis man realiserer dem med litt oppmerksomhet på forskriftene i denne boken, hvis man blomstrer og lykkes, vil man helt sikkert ende opp som seierherren. Og forhåpentligvis uten å krumme et eneste hår på hodene deres.

Og det er mitt ønske for deg:
Blomstre og lykkes!

  1. 1. blomstre: være aktiv og produktiv; utvide sin innflytelse; trives; tydelig klare seg godt.
  2. 2. lykkes: å oppnå suksess; å oppnå det man gjør på en vellykket måte.