16. VÆR FLITTIG.1

1

Arbeid er ikke alltid behagelig.

Men få er mer ulykkelige enn de som fører en formålsløs, uvirksom og kjedsommelig tilværelse: Barn ser dystert på mødrene sine når de ikke har noe å gjøre; de arbeidsløses tungsinn, selv når de får «stønad»2 eller «trygd»,3 er legendarisk; den pensjonerte mannen som ikke har noe mer å utrette i livet, bukker under på grunn av uvirksomhet, som statistikkene viser.

Selv turistene, lokket av reisebyråets tilbud om fritid, lager problemer for reiselederen hvis han ikke har noe de kan foreta seg.

Selv sorg kan lindres ved ganske enkelt å bli travelt opptatt med noe.

Moralen stiger til uante høyder ved at man klarer å få til ting. Det kan faktisk demonstreres at produksjon4 er grunnlaget for moral.

Folk som ikke er flittige, dumper arbeidsbyrden over på dem omkring seg. De har en tendens til å bebyrde en.

Det er vanskelig å komme overens med uvirksomme mennesker. Bortsett fra at de gjør en deprimert, kan de også være litt farlige.

En brukbar løsning er å overtale slike til å bestemme seg for en eller annen aktivitet og få dem i gang med den. Det mest varige utbyttet vil vise seg å komme fra arbeid som fører til reell produksjon.

Veien til lykke er
en lett og sikker vei når den innbefatter flittighet
som fører til håndgripelig produksjon.

  1. 1. flittig: å vie seg energisk til studium eller arbeid; aktivt og målbevisst å få ting gjort; det motsatte av å være uvirksom og ikke utrette noe.
  2. 2. stønad: penger som det offentlige gir til folk på grunn av behov eller fattigdom.
  3. 3. trygd: økonomisk hjelp fra det offentlige.
  4. 4. produksjon: handlingen å gjøre noe ferdig; fullføre en oppgave, et prosjekt eller en gjenstand som er nyttig, verdifull eller bare verdt å gjøre eller ha.