FORELDRE

Å gi tillit, ærlighet og anstendighet med Veien til lykke

65 % av 13-17 åringer sier at det er virkelige mye juksing i skolen. 30 % av elever i 6. til 10. klasse blir utsatt for mobbing. 42 % av USAs tenåringer og yngre barn (10-17 års alderen)har vært utsatt for pornografi online.

Utover innflytelse innenfor lokalsamfunnet blir din familie og barn utsatt for et massivt angrep av negative budskap gjennom media og underholdning, som alle truer med å underminere deres velbefinnende. Begrep om praktisk moral og korrekt oppførsel blir for sjelden lært til våre unge, og man lar dem seile sin egen sjø uten et moralsk kompass.

Gi barnet ditt et moralsk kompass til reisen gjennom livet

Veien til lykke er et effektivt verktøy til å bekjempe de negative innflytelsene og gjenvinne tillit, ærlighet og anstendighet i dine omgivelser. En veiviser til et bedre liv, basert på sunn fornuft, kan gi dine barn det kompasset de behøver for å kunne leve i harmoni med hverandre og få et moralsk fundament de kan bruke resten av livet. Overalt hvor boken har blitt brukt har foreldre fortalt om markante forbedringer i barnas atferd, holdning og medvirkning.

Resultatet er et mer positivt miljø i hjemmet og et mer trygt lokalsamfunn.

Som det står skrevet i Veien til lykke: «Det står i din makt å vise veien til et mindre farlig og lykkeligere liv.»

Hvordan du kommer i gang

Her er noen måter du med det samme kan begynne å innføre verdier på og skape et bedre miljø i hjemmet, et bedre lokalsamfunn og en bedre verden.

  • Gi veien til lykke-boken eller Veien til lykke-filmen til familiemedlemmer, venner, naboer – alle som påvirker livet ditt, og be dem lese boken eller se filmen.  
  • Gi dem ekstra eksemplarer til å gi videre til de som påvirker livene deres.
  • Bestill eller last ned Veien til lykke-offentlige informasjonsfilmer og vis dem til dine barn, familie, naboer, dine barns lærere, skoleforstandere, foreldre-lærer-foreninger og lokalsamfunnsgrupper.
  • Henvis dine venner og forbindelser til denne nettsiden for å se de offentlige informasjonsfilmene på nett.
  • Bestill de illustrerte plakatene til din familie fra dette nettstedet. Det hjelper med å gjøre Veien til lykke budskapet synlig.

Skap din egen versjon av Veien til lykke til din familie, til gaver eller som et hefte til å dele ut.

Du kan bestille din personlige versjon ved å klikke her eller ved å kontakte oss på 1-800-255-7906 eller 1-818-254-0600.