POLITIRESULTATER

Narkotika, kriminalitet og vold trives bare i en kultur som har mistet klare begreper om hva som er rett og galt.

«Jeg skriver dette brevet fordi jeg har lest den beste boken jeg har kommet over på lenge – Veien til lykke. Som politimann ser jeg, i likhet med andre politimenn, mange sørgelige situasjoner. Utrolig mange mennesker er ute av stand til å gå i seg selv og finne noe godt. Veien til lykke-heftet oppmuntrer folk til å søke etter godheten i seg selv og spre denne godheten til andre. Boken deres Veien til lykke er den mest nødvendige samlingen av tekster som noensinne har blitt skrevet. Tidspunktet kunne ikke ha vært bedre. Når man har denne typen arbeid, gir boken deres en velkommen innsikt.» – Politioffiser, Hartford, Connecticut

«Jeg vil si oppriktig takk for de seminarene som ble gitt til 180 politimenn om de 21 forskriftene om etikk og moral fra Veien til lykke. Disse seminarene har lært oss mye og har gitt oss en forståelse av betydningen av å være politimann, noe som betyr å sette et godt eksempel for lokalområdet og samfunnet.»– Distriktssjef, Metropolitan Police, Bogotá, Colombia

«Prosjektet basert på boken Veien til lykke har virket positivt på flere områder i min avdeling. På disse sentrale områdene har jeg sett prosjektet bidra til et fall i kriminaliteten, og det har resultert i en positiv utvikling blant medlemmer av lokalsamfunnet. I ett spesielt område var det en nedgang i kriminalitet på over 30 prosent over en periode på seks måneder.»– Kaptein, politikammer

«Med programmet vi har utviklet ved å anvende boken Veien til lykke, har vi til hensikt at barna skal bruke den som et redskap til å hjelpe dem under utdannelsen, og at den vil gjøre dem i stand til å treffe korrekte beslutninger i fremtiden, idet de til enhver tid anvender alle de etiske og moralske prinsippene som denne boken inneholder. Hvis dette heftet ble anvendt i hele verden, ville kriminalitet og stoffmisbruk falle markant, og som konsekvens av dette ville vi ha en mye lykkeligere menneskehet.»– Sikkerhetsansvarlig, Baja California, Mexico

«Veien til lykke viser lovovertredere hvordan man lever i harmoni med sine medmennesker. Suksesshistoriene vi mottar hver uke fra innsatte taler sitt tydelige språk om virkningene av dette programmet. Vi er stolte av at det faktisk har skapt rollemodeller som uttaler seg offentlig om sin suksess. Men det som taler et enda tydeligere språk er dette: Ikke en eneste som har fullført Veien til lykke-programmet og som har blitt løslatt, har vendt tilbake til fengselet.»– Nestsjef i fengselsvesenet, Sør-Afrika

Bestill dine eksemplarer av Veien til lykke-boken i dag. Klikk her for å besøke nettbutikken vår.

Få en gratis informasjonpakke inkludert et eksemplar av Veien til lykke-boken og en DVD som introduserer Veien til lykke-programmet: klikk her.