DETALJER OM PEDAGOGENS RESURSPAKKE

Pedagogens resurspakke inneholder gode og effektive verktøy til å undervise i livsprinsipper basert på sunn fornuft, som finnes i Veien til lykke.

Gjennom læreplanen for Veien til lykke lærer unge hvordan man anvender de grunnleggende begrepene om respekt, anstendighet og barmhjertighet.

Mens lærerveiledningen er ment for lærere i offentlige og private skoler, brukes den også av ungdomsprogrammer og organisasjoner i lokalsamfunnet.

De 21 forskriftene fra Veien til lykke er innarbeidet i læreplanen som er blitt utformet for ungdommer og unge voksne.

Denne læreplanen gir en enestående og ikke-evaluerende måte å introdusere ungdom for begrepene riktig og galt, som vil resultere i sikre og produktive valg.

Pedagogens resurspakke inkluderer:

En hardtslående læreplan som bruker en interaktiv tilnærmingsmåte, med audiovisuelle hjelpemidler og praktiske aktiviteter som vil engasjere elevene fullstendig. De presenteres for hver forskrift gjennom offentlige informasjonsfilmer, og ser deretter filmen Veien til lykke som er bokens uavkortede tekst levendegjort på film.
Veien til lykke-hefter til klasserommet ditt. To bunter á 12 hefter er vedlagt. Hvis klassen din har mer enn 24 elever kan du bestille opptil 2 ytterligere bunter gratis.
Plakater med Veien til lykke-forskriftene brukes som et hjelpemiddel for pedagogen til å forsterke hver av forskriftene som elevene lærer om i klassen. I tillegg til å bli satt opp i klasserommet, kan plakater også settes opp i skolens kantine og i gangene.
Vurderingsverktøy som hjelper deg med å følge elevenes fremskritt og endringer i holdning og oppførsel. Spørreskjemaer og statistiske målinger gir deg innsikt i hvilke områder du bør dekke med læreplanen din. Synspunktene til elevene dine sjekkes før og etter programmet for å se hvilke endringer i atferd og væremåte som har inntruffet.

Hvis du er lærer eller pedagog, klikk her for å bestille din gratis Veien til lykke-resurspakke for pedagoger.